เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด ออกให้บริการคัดกรองโควิด 19 เชิงรุก


อ่าน 39

รพ.แม่สอด ออกให้บริการคัดกรองโควิด 19 เชิงรุก

รายละเอียด : วันนี้ (22 ต.ค. 63) เวลา 08.30 น. รพ.แม่สอด ร่วมกับ สสจ.ตาก สสอ.แม่สอด คลินิกอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุก แก่ประชาชนผู้มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด 19 เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ หากพบจะเป็นการจำกัดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สร้างความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง โดยออกให้บริการ 7 จุดตรวจ ได้แก่ จุดตรวจที่ทำการชุมชนแม่สอดวิลล่า ที่ทำการชุมชนปู่แดง ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอ ที่ทำการชุมชนอิสลาม วัดตรีรัตนาราม ตลาดริมเมย บ้านห้วยกะโหลก มีกลุ่มเป้าหมายในการตรวจครั้งนี้ประมาณ 800 ราย22 ต.ค. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP