เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของตู้ปันสุข


อ่าน 26

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของตู้ปันสุข

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก รพ.แม่สอด ไทยแสงทอง ซุปเปอร์สโตร์ ได้เดินทางมาร่วมปันน้ำใจ มอบเครื่องดื่มและอาหารแห้ง รวมถึงของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ให้แก่ รพ.แม่สอด เพื่อนำไปแบ่งปันในตู้ปันสุข ณ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด ให้ผู้มารับบริการได้มีโอกาสรับอย่างทั่วถึง โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมเป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ23 พ.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP