เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด ประชุมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ


อ่าน 68

รพ.แม่สอด ประชุมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ

รายละเอียด : วันนี้ (24 พ.ย. 2563) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมมรกต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.แม่สอด ได้จัดประชุมครูอนามัยโรงเรียนเพื่อรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอตามแผนการให้วัคซีนแก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กไทย อายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างด้าว อายุต่ำกว่า 15 ปี ทุกคนที่อาศัยในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน (แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ อุ้มผาง) ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายสามารถมารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธ.ค. 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 256424 พ.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP