เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบเจลแอลกอฮอล์


อ่าน 44

รพ.แม่สอด รับมอบเจลแอลกอฮอล์

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงพยาบาลแม่สอด นพ.พิพัฒ เคลือบวัง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด เป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาดขวดละ 500 มล. จำนวน 15 กล่อง มูลค่า 24,804 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่บาทถ้วน) ที่คุณวิธู - คุณปราณี ไชยประสิทธิ์ และคุณธนา - คุณประธาน ไชยประสิทธิ์ ได้ส่งให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ26 พ.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP