เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่


อ่าน 30

รพ.แม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

รายละเอียด : วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.00 น. ที่อาคารคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ ครั้งที่ 2 แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 41 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ตามสวัสดิการในโครงการ “Kick Off Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โดยมีผู้มารับบริการ135 ราย27 พ.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP