เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รณรงค์วันเอดส์โลก


อ่าน 38

รพ.แม่สอด รณรงค์วันเอดส์โลก

รายละเอียด : วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ รพ.แม่สอด กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับกลุ่มการพยาบาล และจิตอาสา รพ.แม่สอด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด "WALK TOGETHER เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา" สร้างแนวคิดให้ทุกคนในสังคมเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมเพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง ลดการตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อ HIV และเพศภาวะ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจ น่ากลัวไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ ผู้มีเชื้อ HIV มีสิทธิ เสรีภาพในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม1 ธ.ค. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP