เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์


อ่าน 55

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. คุณวิภา กิจถาวรสกุล ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.แม่สอด จำนวน 500,000 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.แม่สอด เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้6 ม.ค. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP