เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับการตรวจเยี่ยมจาก นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์


อ่าน 55

รพ.แม่สอด รับการตรวจเยี่ยมจาก นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์

รายละเอียด : วันนี้ (11 ม.ค. 2564) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และ รพ.แม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในด้านสถานที่ บุคลากรวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้เหมาะสมต่อการให้บริการ เตรียมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ พร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน11 ม.ค. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP