เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับการตรวจเยี่ยมจาก นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 2


อ่าน 35

รพ.แม่สอด รับการตรวจเยี่ยมจาก นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 2

รายละเอียด : วันนี้ (11 ม.ค. 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และ รพ.แม่สอด นำโดย นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการติดตาม ประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งปรับมาตรการในการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฯ ระลอกใหม่ พร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน11 ม.ค. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP