เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม


อ่าน 31

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด : วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564​​) ที่บริเวณหน้าอาคารกรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลแม่สอด และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบอาหารและเครื่องดื่มสนับสนุนการออกคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน รายละเอียดดังนี้ 1. คุณน้อยหน่า (ย่ายาย Foodtory) สนับสนุนขนมปัง 150 ก้อน 2. คุณละมัย วิใจลอม สนับสนุนแซนด์วิช 100 ชิ้น 3. ร้านเจ๊อ้วนขนมกุยช่าย สนับสนุนขนมกุยช่าย 60 ชุด 4. ร้าน Home of Ice by เกดถะหวา สนับสนุนน้ำผลไม้โซดา 80 แก้ว 5. ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุขจังหวัดตาก สนับสนุนข้าวกล่องและผลไม้ 200 ชุด รวมเป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ18 ก.พ. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP