เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม


อ่าน 43

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด : วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564​​) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเป็นตัวแทนรับมอบอาหารและเครื่องดื่มสนับสนุนการออกคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน รายละเอียดดังนี้ 1. คุณวิศัลยา มธุรส สนับสนุนข้าวกล่อง 50 กล่อง 2. คุณเท่ง (ร้านครัว ๙ สตางค์) สนับสนุนข้าวกล่องและน้ำอัดลม 40 ชุด 3. Mr.เก๋า ไดฟูกุ สนับสนุนขนมไดฟูกุ 50 กล่อง 4. ร้าน TW Coffee สนับสนุนเครื่องดื่ม 30 แก้ว 5. คุณชไมพร ทิพย์แก้ว สนับสนุนยาคูลท์ 150 ขวด 6. แฟนคลับพี่โป๊ป ธนวรรธน์ สนับสนุนข้าวกล่อง 100 กล่อง ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ19 ก.พ. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP