เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคอาหาร


อ่าน 17

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคอาหาร

รายละเอียด : วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2564​​) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ผู้ป่วยนอก) รพ.แม่สอด ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้สนับสนุนอาหาร จำนวน 40 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ ออกคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยมี น.ส.รัตติกาล มณีนุตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ20 ก.พ. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP