เข้าสู่ระบบ

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด สนับสนุนข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 15 แพ็ค และเงินสมทบ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)


อ่าน 16

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด สนับสนุนข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 15 แพ็ค และเงินสมทบ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

รายละเอียด : วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564)​ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบอาหารและเครื่องดื่มสนับสนุนการออกคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน รายละเอียดดังนี้ 1. นายเทินศักดิ์ จันราช สนับสนุนข้าวกล่อง 100 กล่อง น้ำดื่ม 10 แพ็ค 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด สนับสนุนข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 15 แพ็ค และเงินสมทบ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ25 ก.พ. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP