เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19


อ่าน 87

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

รายละเอียด : วันนี้ (1 เม.ย. 2564) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอแม่สอด นพ.ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นพ.สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.แม่สอด นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ คลินิกหมอครอบครัว พร้อมด้วยคลินิกอบอุ่น อสม. ต.แม่สอด และเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเชิญชวนให้ประชาชนใน ต.แม่สอด อ.แม่สอด มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 1 วันที่ 5-11 เม.ย. 2564 เข็มที่ 2 วันที่ 26 เม.ย. - 2 พ.ค. 2564 ณ จุดบริการตามเกณฑ์แต่ละบุคคล โดยเดินรณรงค์บริเวณรอบตัวเมือง ต.แม่สอด ตลาดพาเจริญ และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด1 เม.ย. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP