เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


อ่าน 154

รพ.แม่สอด รณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

รายละเอียด : วันที่ 2-4 เมษายน 2564 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์เชิงรุก สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 โดยประชาสัมพันธ์รถแห่เคลื่อนที่ สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 มอบเอกสารความรู้เรื่องวัคซีนแก่ประชาชน และ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อความมั่นใจและเชื่อมั่นในการมารับวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้3 เม.ย. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP