เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบเมล็ดพันธ์ผัก


อ่าน 30

รพ.แม่สอด รับมอบเมล็ดพันธ์ผัก

รายละเอียด : วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 16.00 น. นพ.พิพัฒ เคลือบวัง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.แม่สอด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน จำนวน 246 ซอง จากบริษัท เจียไต๋ จำกัด ทีได้ส่งมาให้ รพ.แม่สอด เพื่อนำมาจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยของกลุ่มงานจิตเวช มีจุดมุ่งหมายในการบำบัดฟื้นฟู ทั้งในด้านการผ่อนคลายความเครียด การฝึกสมาธิ ฝึกการวางแผน ฝึกการสื่อสาร การทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ7 เม.ย. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP