เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์


อ่าน 20

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นายชิด บุญมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.แม่สอด นางปราณี มหาศักดิ์พันธ์ หัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่งานเครื่องมือแพทย์ ได้รับมอบเครื่อง Automate CPR จำนวน 1 เครื่อง (รวมสติ๊กเกอร์ จำนวน 25 ชิ้น และหน้ากาก จำนวน 50 ชิ้น) มูลค่า 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากการสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การอนามัยโลก (WHO) แก่โครงการเตรียมความความพร้อมสถานพยาบาลสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ20 เม.ย. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP