เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบผลไม้จาก วปอ.62


อ่าน 22

รพ.แม่สอด รับมอบผลไม้จาก วปอ.62

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ที่โรงพยาบาลแม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด และนายชิด บุญมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.แม่สอด ได้เป็นตัวแทนรับมอบมะม่วง จำนวน 10 ลัง จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ที่ได้ส่งมาสนับสนุนเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ29 เม.ย. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP