เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์


อ่าน 95

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายละเอียด : วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รพ.แม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด ได้รับมอบเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตาก จำกัด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ร้านตั้งคิมเชียง จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และจากคุณอุทัยเดช แอกทอง จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รพ.แม่สอด โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ7 มิ.ย. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP