เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์


อ่าน 72

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รายละเอียด : วันที่ 13 มิ.ย. 2564 นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณสิริพร รุ่งวิภาส จำนวน 500,000 บาท และจากนายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตาก จำนวน 118,000 บาท14 มิ.ย. 2564 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP