เข้าสู่ระบบ

อัลบั้ม / กิจกรรม


รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากากอนามัย
21 ก.ย. 2563

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์
21 ก.ย. 2563

รพ.แม่สอดรับมอบบริจาคสิ่งของ จากกรมธนารักษ์
19 ก.ย. 2563

รพ.แม่สอด จัดโครงการดูแลสุขภาพจิตใจบุคลากรสาธารณสุข
18 ก.ย. 2563

รพ.แม่สอด จัดโครงการอนามัยเด็กวัยเรียน
18 ก.ย. 2563

รพ.แม่สอด ออกให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก
18 ก.ย. 2563

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคเงินสมทบทุน
18 ก.ย. 2563

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสิ่งของ
18 ก.ย. 2563

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP