เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์


 

หมวด 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
Invasive blood pressure monitoring 10 วัน 52431 200 200 400
Monitoring of cardiac output 10 วัน 52420 1,000 1,000 1,000
การใช้ Hypo-hyperthemia 10 ครั้ง 52013 200 250 500
ค่าใช้เครื่อง jet ventilation 10 ครั้ง 70320 500 500 500
เครื่องอุ่น สารน้ำ และ เลือด 10 ครั้ง   100 100 100
การใช้ที่นอนลม 10 ครั้ง 52810 40 300 600
EKG Monitor 10 วัน 52410 300 300 600
E.C.G.(Electrocardiography) 10 ครั้ง 51410 200 300 600
การใช้เครื่องควบคุมสารน้ำ (Infusion pump) 10 ครั้ง 52910 180 400 800
Non Stress Test (NST) 10 ครั้ง 52621 200 420 840
ค่าเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (ต่อ1วัน) 10 ครั้ง 52411 600 1,400 2,800
ค่าฉายแสงรักษาเด็กตัวเหลือง-วันละ 10 วัน 52012 300 1,000 2,000
ค่าตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด-วันละ 10 วัน 52010 550 950 1,900
ค่าออกซิเจน เกิน8ชม.คิดเป็นวัน 10 วัน 52321 450 900 1,800
ค่าออกซิเจน ไม่เกิน8ชม.ครั้งละ 10 ครั้ง 52320 160 450 900
ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์  10 ครั้ง   300 300 300
Infant radiant warmer 10 ครั้ง 52011 100 100 100
ค่าเครื่องช่วยหายใจ - Pressure control respirator น้อยกว่า 8 ชม. 10 <8 ชม. 52310 650 1,400 2,800
ค่าเครื่องช่วยหายใจ - Pressure control respirator 10 วัน 52311 1,000 2,000 4,000
ค่าเครื่องช่วยหายใจ - Volume control respirator น้อยกว่า 8 ชม. 10 <8 ชม. 52312 1,000 2,000 4,000
ค่าเครื่องช่วยหายใจ - Volume control respirator 10 วัน 52313 1,900 4,000 8,000
ค่าเครื่องช่วยหายใจ  - Bipap (non invasive positive pressure) 10 วัน 52314 1,000 1,000 1,000
NIBP 10 วัน 52440 100 100 100
O2 sat 10 วัน 52441 100 100 100
Intermittent NG suction 10 วัน 52510 100 350 700
การคัดกรองทารกในครรภ์ด้วย อัลตราซาวน์(1st level ultrasond for pregnant woman) 10 ครั้ง 52612 400 900 1,800
Electronic fetal monitoring ระหว่างเจ็บครรภ์ 10 ครั้ง 52610 200 200 200
Endotracheal spiral 10 ครั้ง   1,500 1,500 1,500
Small DCP Screw3.5 10 ตัว   3,800 3,800 3,800
ค่าใช้เครื่อง TCI ชั่วโมงแรก 10 ครั้ง   200 200 200
ค่าใช้เครื่อง TCI ชั่วโมงต่อไป 10 ครั้ง   100 100 100
ค่าใช้เครื่อง TCI  30 นาที 10 ครั้ง   50 50 50
ค่า clip ห้ามเลือด 10 ครั้ง   500 500 500
Swan-Gantz 10 ครั้ง 52430 200 200 200
ค่าใช้เครื่อง Fiber Optic ช่วยใส่ท่อช่วย 10 ครั้ง 70330 1,000 1,000 1,000
knee cast 10 ครั้ง 71757 570 900 1,800
สาย Umbilical cath  no.2.5 10 ครั้ง   650 650 650
ivalon nasal pack 10 ครั้ง   321 321 321
Hypermellose Oph 2% (Aurovisc)โครงการตา 10 ครั้ง   816 816 816
การใช้เครื่อง PCA (pain control assistant) 10 วัน 52120 180 180 180
Defibrillation  10 ครั้ง 52450 400 400 400
การใช้ Syringe pump 10 ครั้ง   300 300 600
Intracranial pressure monitoring (ไม่รวมสายรหัส 1103) 10 วัน 52110 400 400 400
การเตรียมและใช้ Congo Suction 10 ครั้ง   350 350 700
Continuous electronic fetal monitoring 10 ครั้ง 52611 200 200 200

 

คลิก >> รายละเอียดอัตราค่าบริการแยกตามสิทธิ

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP