เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าทำหัตถการและวิสัญญี


 

หมวด 11 ค่าทำหัตถการและวิสัญญี
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
รายการหัตถการในห้องผ่าตัด            
[Endoscopic] polypectomy of rectum 11 ครั้ง   1,500 1,500 3,000
Abdominal arotic aneurysm resection 11 ครั้ง   15,000 23,000 34,500
Abdominoperineal pull-through 11 ครั้ง   10,000 15,500 23,250
Abdominoperineal resection of rectum 11 ครั้ง   11,000 18,000 27,000
Accessory-facial anastomosis 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Achillorrhaphy 11 ครั้ง   4,000 6,000 12,000
ACL reconstruction 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Adenoidectomy without tonsillectomy 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Adhesive tape traction 11 ครั้ง   900 1,000 2,000
Advancement of pedicle graft 11 ครั้ง   4,000 6,000 12,000
Advancement of tendon 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Alveoloplasty 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Amputation & disarticulation finger 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Amputation & disarticulation thumb 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Amputation above knee 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Amputation below knee 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Amputation of external ear 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Amputation of penis 11 ครั้ง   3,000 3,500 7,000
Amputation of toe 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Amputation through foot 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Amputation through hand 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Amputation through metatarsophalangeal joint 11 ครั้ง   3,000 3,500 7,000
Anal fistulectomy 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Anal fistulotomy 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Anastomosis for renal dialysis,arm straight graft 11 ครั้ง   8,500 14,000 20,000
Anastomosis for renal dialysis,forearm loop graft 11 ครั้ง   10,000 17,500 26,250
Anastomosis for renal dialysis,forearm straight graft 11 ครั้ง   8,500 14,000 20,000
Anastomosis of gallbladder to intestine 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Anastomosis of pancreas (duct) to jejunum 11 ครั้ง   8,500 13,500 20,250
Anastomosis of small intestine to rectal stump 11 ครั้ง   9,000 14,500 21,750
Anastomosis portacaval 11 ครั้ง   12,000 21,000 31,500
Anastomosis splenic and renal veins 11 ครั้ง   13,000 21,500 32,250
Ankle fusion 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Annuloplasty 11 ครั้ง   16,000 25,500 38,250
Anorectal myectomy 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Anterior decompression of spinal canal 11 ครั้ง   8,500 14,000 21,000
Anterior resection of rectum with synchronous colostomy 11 ครั้ง   10,000 15,500 23,250
Anterior-posterior repair of perineum 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Antesternal esophagogastrostomy 11 ครั้ง   12,000 17,500 26,250
Antethoracic esophagocolostomy 11 ครั้ง   14,000 21,500 32,250
Antethoracic esophagojejunostomy 11 ครั้ง   12,000 17,500 26,250
Aorta-iliac-femoral bypass 11 ครั้ง   14,000 24,000 36,000
Aorta-renal bypass 11 ครั้ง   15,000 24,000 36,000
Apical alveolotomy 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Appendectomy 11 ครั้ง   4,000 5,000 10,000
Application of external fixation device, femur 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Application of external fixation device, humerus 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Application of external fixation device, pelvic bones 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Application of external fixation device, phalanges (of foot)
(of hand)
11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Application of external fixation device, radius and ulna 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Application of external fixation device, tibia and fibula 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Application, insertion, or fitting of arch bars 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Arthrodesis of C2 level or below anterior (interbody) technique 11 ครั้ง   10,000 16,500 24,750
Arthrodesis of C2 level or below anterolateral technique 11 ครั้ง   10,000 16,500 24,750
Arthrodesis of C2 level or below posterior (interbody) technique 11 ครั้ง   10,000 17,000 25,500
Arthrodesis of C2 level or below posterolateral technique 11 ครั้ง   10,000 17,000 25,500
Arthrodesis of elbow 11 ครั้ง   7,000 11,000 16,500
Arthrodesis of hip 11 ครั้ง   8,000 13,000 19,500
Arthrodesis of knee 11 ครั้ง   8,000 12,500 18,750
Arthrodesis of shoulder 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Arthroscopy, knee 11 ครั้ง   5,000   0
Arthroscopy, shoulder 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Arthroscopy,knee 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Arthrostomy, elbow 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Arthrostomy, knee 11 ครั้ง   5,000 6,500 13,000
Arthrostomy, shoulder 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
artificial pneumothorax for collapse of lung 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Aspiration biopsy 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Aspiration of vitreous by posterior sclerotomy 11 ครั้ง   5,500 7,000 13,000
Attachment of pedicle or flap graft to hand 11 ครั้ง   5,000 8,000 14,000
Attachment of pedicle or flap graft to lip and mouth 11 ครั้ง   5,000 7,000 13,000
Attachment of pedicle or flap graft to other sites 11 ครั้ง   5,000 8,000 14,000
Augmentation genioplasty 11 ครั้ง   6,000 9,500 15,000
Augmentation mammoplasty 11 ครั้ง   9,000 14,500 21,750
Augmentation rhinoplasty 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Autotransplantation of parathyroid tissue 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
bentall s operation 11 ครั้ง   33,000 46,000 69,000
Bilat. salpingo-oophorectomy 11 ครั้ง   7,500 12,500 18,750
Bilat.oophorectomy 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Bilateral adrenalectomy 11 ครั้ง   14,000 22,500 33,750
Bilateral endoscopic ligation and crushing of fallopian tubes 11 ครั้ง   4,500 7,000 13,000
Bilateral endoscopic ligation and division of fallopian tubes 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Bilateral orchiectomy 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Bilateral reduction mammoplasty 11 ครั้ง   13,000 20,500 30,750
Bilateral repair of direct inguinal hernia 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis 11 ครั้ง   7,500 11,500 17,250
Bilateral repair of femoral hernia 11 ครั้ง   7,000 10,500 15,750
Bilateral repair of indirect inguinal hernia 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis 11 ครั้ง   7,500 11,500 17,250
Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Bilateral salpingo-oophorectomy(BSO) 11 ครั้ง   7,500 12,500 18,750
Bilateral simple mastectomy 11 ครั้ง   9,000 15,000 22,500
Billroth I operation 11 ครั้ง   9,000 14,500 21,750
Billroth II operation 11 ครั้ง   9,000 14,500 21,750
Biopsy anus  Biopsy of anus 11 ครั้ง   2,500 2,500 5,000
Biopsy of abdominal wall or umbilicus 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Biopsy of alveolus 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Biopsy of blood vessel 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Biopsy of bone 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Biopsy of bony palate 11 ครั้ง   280 2,000 4,000
biopsy of chest wall 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Biopsy of conjunctiva 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Biopsy of cornea 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
biopsy of diaphragm 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Biopsy of extraocular muscle or tendon 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Biopsy of eyelid 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Biopsy of facial bone 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Biopsy of gum 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Biopsy of lip 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Biopsy of lymphatic structure 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Biopsy of mesentery 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Biopsy of nose 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Biopsy of omentum 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Biopsy of parathyroid gland 11 ครั้ง   7,000 11,000 16,500
Biopsy of penis 11 ครั้ง   1,500 1,500 3,000
Biopsy of perianal tissue 11 ครั้ง   2,500 2,500 5,000
Biopsy of pericardium 11 ครั้ง   8,500 12,500 18,750
Biopsy of perirectal tissue 11 ครั้ง   3,500 5,500 11,000
Biopsy of peritoneum 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Biopsy of scrotum or tunica vaginalis 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Biopsy of skin and subcutabeous tissue 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Biopsy of skull 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Biopsy of soft tissue 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Biopsy of sympathetic nerve or ganglion 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Biopsy of urethra 11 ครั้ง   1,500 1,500 3,000
Biopsy of uvula and soft palate 11 ครั้ง   1,500 1,500 3,000
Bipolar endoprosthesis 11 ครั้ง   7,000 11,500 17,250
Bivalve renal calculi with hypothermia 11 ครั้ง   9,500 15,000 22,500
Blalock operation 11 ครั้ง   14,000 21,500 32,250
Blepharorrhaphy 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Bone graft (autogenous) (heterogenous), femur 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Bone graft (autogenous) (heterogenous), humerus 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Bone graft (autogenous) (heterogenous), radius and ulna 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Bone graft (autogenous) (heterogenous), tibia and fibula 11 ครั้ง   5,000 7,000 13,000
Bone graft to facial bone 11 ครั้ง   7,000 11,500 17,250
bronchial dilation 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Bunionectomy with soft tissue correction and osteotomy of the first metatarsal 11 ครั้ง   3,000 3,500 7,000
Burr hole with irrigation & drainage,u..Burr hole with irrigation and drainage 11 ครั้ง   2,000 6,000 12,000
Bursectomy 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Bursotomy of hand 11 ครั้ง   2,000 3,500 5,000
Bypass (graft) femoropopliteal (arteries) 11 ครั้ง   12,000 18,500 27,750
Bypass aortoceliac 11 ครั้ง   14,000 23,000 34,500
Bypass gastroduodenostomy 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Bypass gastrojejunostomy 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Bypass(graft) brachial 11 ครั้ง   7,500 11,000 16,500
Bypass(graft) femoral-femoral 11 ครั้ง   7,500 11,000 16,500
Bypass(graft) femoroperoneal 11 ครั้ง   12,000 18,500 27,750
Bypass(graft) femorotibial(anterior)(posterior) 11 ครั้ง   12,000 18,500 27,750
Bypass(graft)axillary-brachial 11 ครั้ง   9,000 15,000 22,500
Bypass(graft)axillary-femoral[axillofemoral](superficial) 11 ครั้ง   12,000 20,000 30,000
CABG (Coronary Artery Bypas Graft) 11 ครั้ง   33,000 44,500 66,750
Canthorrhaphy 11 ครั้ง   4,000 6,000 12,000
Canthotomy 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Cauterization of condyloma 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Cecectomy 11 ครั้ง   8,000 12,500 18,750
Cecocoloplicopexy 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Cerclage of isthmus uteri 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Cervical esophagostomy 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Cervical sympathectomy 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Cholecystectomy 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Choledochoduodenostomy 11 ครั้ง   8,500 14,000 21,000
Choledochojejunostomy 11 ครั้ง   8,500 14,000 21,000
Circumcision 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Classical cesarean section 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
closed [endoscopic] biopsy of bronchus 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Closed [percutaneous] [needle] biopsy of kidney 11 ครั้ง   2,500 2,500 5,000
Closed [transurethral] biopsy of bladder 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Closed osteoplasty [osteotomy] of mandibular ramus 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Closed reduction of dislocation of ankle 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Closed reduction of dislocation of elbow 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Closed reduction of dislocation of foot and toe 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Closed reduction of dislocation of hand and finger 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Closed reduction of dislocation of hip 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Closed reduction of dislocation of knee 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Closed reduction of dislocation of shoulder 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Closed reduction of dislocation of wrist 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Closed reduction of fracture with internal fixation, carpals and metacarpals 11 ครั้ง   3,500 4,000 8,000
Closed reduction of fracture with internal fixation, femur 11 ครั้ง   5,000 6,000 12,000
Closed reduction of fracture with internal fixation, humerus 11 ครั้ง   4,500 5,500 11,000
Closed reduction of fracture with internal fixation, phalanges of foot 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Closed reduction of fracture with internal fixation, phalanges of hand 11 ครั้ง   3,500 4,000 8,000
Closed reduction of fracture with internal fixation, radius and ulna 11 ครั้ง   4,000 5,000 10,000
Closed reduction of fracture with internal fixation, tarsals and metatarsals 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Closed reduction of fracture with internal fixation, tibia and fibula 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Closed reduction of fracture without internal fixation, carpals and metacarpals 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Closed reduction of fracture without internal fixation, femur 11 ครั้ง   3,000 3,500 7,000
Closed reduction of fracture without internal fixation, humerus 11 ครั้ง   3,000 3,500 7,000
Closed reduction of fracture without internal fixation, phalanges of foot 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Closed reduction of fracture without internal fixation, phalanges of hand 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Closed reduction of fracture without internal fixation, radius and ulna 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Closed reduction of fracture without internal fixation, tarsals and metatarsals 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Closed reduction of fracture without internal fixation, tibia and fibula 11 ครั้ง   3,000 3,500 7,000
Closed reduction of malar and zygomatic fracture 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Closed reduction of mandibular fracture 11 ครั้ง   3,000 10,500 15,750
Closed reduction of maxillary fracture 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Closed reduction of nasal fracture 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Closed reduction of separated epiphysis, femur 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Closed reduction of separated epiphysis, humerus 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Closed reduction of separated epiphysis, radius and ulna 11 ครั้ง   3,500 4,000 8,000
Closed reduction of separated epiphysis, tibia and fibula 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Closed reduction of temporomandibular dislocation 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Closure of branchial cleft fistula 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Closure of esophagostomy 11 ครั้ง   6,500 14,000 21,000
Closure of fistula of cerebrospinal fuild 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Closure of fistula of diaphragm 11 ครั้ง   8,500 13,500 20,250
Closure of fistula of duodenum 11 ครั้ง   9,500 15,500 23,250
Closure of fistula of large intestine 11 ครั้ง   8,000 12,500 18,750
Closure of fistula of mouth 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Closure of fistula of small intestine, except duodenum 11 ครั้ง   8,000 13,000 19,500
Closure of fistula of thoracic duct 11 ครั้ง   8,000 13,000 19,500
Closure of gastrocolic fistula 11 ครั้ง   7,000 11,000 16,500
Closure of gastroduodenostomy 11 ครั้ง   6,500 12,000 18,000
Closure of gastrojejunostomy 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Closure of gastrostomy 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Closure of laceration of liver 11 ครั้ง   6,500 9,500 15,000
Closure of laceration of lung 11 ครั้ง   10,000 16,000 24,000
Closure of nasal sinus fistula 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Closure of skin and subcutaneous tissue 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Closure of stoma of small intestine 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Closure of ureterostomy 11 ครั้ง   5,000 7,000 13,000
Closure or take-down of cecostomy 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Closure or take-down of colostomy 11 ครั้ง   7,000 11,000 16,500
Closure or take-down of sigmoidostomy 11 ครั้ง   7,000 11,000 16,500
Colonoscopy 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Common duct exploration for removal of calculus 11 ครั้ง   8,000 12,500 18,750
Complete glossectomy 11 ครั้ง   7,500 12,500 18,750
Complete laryngectomy 11 ครั้ง   9,500 16,000 24,000
Complete parathyroidectomy 11 ครั้ง   9,000 14,500 21,750
Complete pneumonectomy 11 ครั้ง   14,000 25,000 37,500
Complete removal of one lobe of thyroid (with removal of isthmus or portion of other lobe) 11 ครั้ง   6,500 10,500 15,750
Complete substernal thyroidectomy 11 ครั้ง   9,500 14,500 21,750
Complete thyroidectomy 11 ครั้ง   9,500 17,000 25,500
Condylectomy 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Conization of cervix 11 ครั้ง   3,500 5,500 11,000
Conjunctivodacryocystorhinostomy [CDCR] 11 ครั้ง   5,500 8,000 14,000
Continent ileostomy 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Control of (postoperative) hemorrhage of anus 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Control of epistaxis by (transantral) ligation of the maxillary artery 11 ครั้ง   4,500 7,500 13,500
Control of epistaxis by excision of nasal mucosa and skin grafting of septum and lateral nasal wall 11 ครั้ง   4,500 7,500 13,500
Control of epistaxis by ligation of ethmoidal arteries 11 ครั้ง   4,500 7,500 13,500
Control of epistaxis by posterior (and anterior) packing 11 ครั้ง   1,500 1,500 3,000
Control of hemorrhage after tonsillectomy and adenoidectomy 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Correction of atrial septal defect with prosthesis 11 ครั้ง   16,000 24,500 36,750
Correction of cleft palate 11 ครั้ง   4,500 6,500 13,000
Correction of cleft palate by push-back operation 11 ครั้ง   4,000 6,000 12,000
Correction of intestinal malrotation 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Correction of lid retraction 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Correction of syndactyly 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Correction of ureteropelvic junction 11 ครั้ง   6,500 9,500 15,000
Correction of ventricular septal defect with prosthesis 11 ครั้ง   22,000 40,000 60,000
Corrective blepharoplasty 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Cosmetic blepharoplasty 11 ครั้ง   6,500 10,500 15,750
cosmetic otoplasty 11 ครั้ง   7,500 11,500 17,250
Cosmetic rhinoplasty 11 ครั้ง   6,500 11,000 16,500
Cranial decompression 11 ครั้ง   9,000 14,000 21,000
Cranial or peripheral nerve graft 11 ครั้ง   4,500 7,000 13,000
Craniocervical fusion by anterior, transoral, or posterior technique 11 ครั้ง   11,000 17,000 25,500
Craniotomy with removal of epidural abscess 11 ครั้ง   9,500 16,000 24,000
Craniotomy with removal of extradural hematoma 11 ครั้ง   9,000 14,500 21,750
Craniotomy with removal of foreign body of skull 11 ครั้ง   8,000 13,000 19,500
Curettage of brain 11 ครั้ง   9,000 15,500 23,250
Cutting and preparation of pedicle grafts or flaps 11 ครั้ง   4,500 7,500 13,500
Cyclocryotherapy 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Cyclodialysis 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Cyclodiathermy 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Cyclophotocoagulation 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Cystolithotomy 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Dacryocystorhinostomy [DCR] 11 ครั้ง   5,000 7,000 13,000
Debridement of abdominal wall 11     2,500 3,000 6,000
Debridement of brain 11     9,000 15,500 23,250
Debridement of compound fracture, carpals and metacarpals 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Debridement of compound fracture, femur 11 ครั้ง   3,500 4,000 8,000
Debridement of compound fracture, humerus 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Debridement of compound fracture, phalanges of foot 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Debridement of compound fracture, phalanges of hand 11 ครั้ง   3,000 3,500 7,000
Debridement of compound fracture, radius and ulna 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Debridement of compound fracture, tarsals and metatarsals 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Debridement of compound fracture, tibia and fibula 11 ครั้ง   3,500 4,000 8,000
Debridement of nail, nail bed, or nail fold 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Decompression laminectomy 11 ครั้ง   7,500 11,500 17,250
Decompression of facial nerve 11 ครั้ง   4,000 6,000 12,000
Decompression of imperforate anus 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Decompression of skull fracture 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Decortication of (cerebal) meninges 11 ครั้ง   10,000 15,000 22,500
Decortication of lung 11 ครั้ง   11,000 17,500 26,250
Delay suture flexor tendon(hand) Delay suture of flexor tendon of hand 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Delayed closure of granulating abdominal wound 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Delayed opening of colostomy 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Delayed opening of ileostomy 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Dermabrasion 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Destruction of chorioretinal lesion by cryotherapy 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Destruction of lesion of cervix by cauterization 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Destruction of lesion of cervix by cryosurgery 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Destruction of skin by laser beam 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Diagnostic aspiration of anterior chamber of eye 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Diagnostic aspiration of orbit 11 ครั้ง   2,500 4,000 8,000
Diagnostic Dilation and Curettage 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Diagnostic peritoneal lavage 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Digital transfer to act as thumb 11 ครั้ง   7,000 11,500 17,250
Dilation and Curettage  following delivery and abortion 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Dilation and Curettage  for termination of  pregnancy 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Dilation and curettage for destruction of lesion or tissue of uterus 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Dilation of cervical canal 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Dilation of esophagus 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Dilation of ureteral meatus 11 ครั้ง   2,000 3,000 6,000
Dilation of urethra 11 ครั้ง   1,000 1,000 2,000
Disarticulation of ankle 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Disarticulation of elbow 11 ครั้ง   4,500 6,500 13,000
Disarticulation of hip 11 ครั้ง   8,000 13,000 19,500
Disarticulation of knee 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Disarticulation of shoulder 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Disarticulation of wrist 11 ครั้ง   4,500 5,500 11,000
Discission of secondary membrane [after cataract] 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Diskectomy 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Distal pancreatectomy 11 ครั้ง   9,000 14,500 21,750
Division of brain tissue(lobotomy) 11 ครั้ง   8,000 12,500 18,750
Division of endometrial synechiae 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Division of muscle for torticollis 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Division of thyroid isthmus 11 ครั้ง   4,500 6,500 13,000
Dorsal or lateral slit of prepuce 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Double J insertion 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Drainage of abdominal wall 11 ครั้ง   1,500 1,500 3,000
Drainage of appendiceal abscess 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Drainage of extraperitoneal abscess 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Drainage of facial region (abscess) 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Drainage of intracerebral hematoma 11 ครั้ง   14,000 22,500 33,750
Drainage of intracranial hygroma 11 ครั้ง   8,500 13,500 20,250
Drainage of intraperitoneal abscess or hematoma 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Drainage of Ludwig's angina 11 ครั้ง   4,500 6,500 13,000
Drainage of pancreatic cyst by catheter 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Drainage of retroperitoneal abscess 11 ครั้ง   3,500 4,000 10,000
Drainage of subarachnoid abcess(cerebral) 11 ครั้ง   8,500 13,500 20,250
Drainage of subdural empyema 11 ครั้ง   11,000 18,000 27,000
Drainage of subdural hematoma 11 ครั้ง   9,000 13,500 20,250
Duhamel resection of rectum 11 ครั้ง   10,000 16,000 24,000
Duodenoduodenostomy 11 ครั้ง   6,000 9,500 15,000
Duodenostomy 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Dural graft 11 ครั้ง   6,000 8,500 14,500
Embolectomy 11 ครั้ง   7,000 10,500 15,750
Embolization of carotid cavernous fistula 11 ครั้ง   8,000 12,500 18,750
Endarterectomy with embolectomy 11 ครั้ง   8,500 14,000 21,000
Endarterectomy with patch graft 11 ครั้ง   9,500 15,500 23,250
Endarterecttomy with thrombectomy 11 ครั้ง   8,500 14,000 21,000
Endorectal pull-through operation 11 ครั้ง   10,000 15,500 23,250
Enucleation of eyeball with synchronous implant into Tenon s capsule with attachment of muscles 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Enucleation of hepatic lesion 11 ครั้ง   7,000 10,500 15,750
Epiphyseal stapling, femur 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Escharotomy 11 ครั้ง   2,500 35,000 70,000
Esophagogastrectomy 11 ครั้ง   14,000 22,000 33,000
Esophagogastroduodenoscopy [EGD] 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Esophagomyotomy 11 ครั้ง   8,500 14,000 21,000
Ethmoidectomy 11 ครั้ง   5,000 8,000 14,000
Evacuation of renal cyst 11 ครั้ง   5,500 8,000 14,000
Evacuation of thrombosed hemorrhoids 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Excision  of blood vessel (lesion) with anastomosis, lower limb arteries 11 ครั้ง   7,500 11,000 16,500
Excision  of blood vessel (lesion) with anastomosis,abdominal arteries 11 ครั้ง   8,500 13,500 20,250
Excision  of blood vessel (lesion) with anastomosis,upper limb vessels 11 ครั้ง   7,500 11,000 16,500
Excision debride wound,infection,burn 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Excision involving one-fourth or more of lid margin, full-thickness 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Excision involving one-fourth or more of lid margin, partial-thickness 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Excision of ampulla of Vater (with reimplantation of common duct) 11 ครั้ง   9,000 14,000 21,000
Excision of aneurysm(arteriovenous)or blood vessel(lesion) with replacement, upper limb vessels 11 ครั้ง   8,000 12,500 18,750
Excision of aneurysm(arteriovenous)or blood vessel(lesion) with replacement,lower limp arteries 11 ครั้ง   8,000 12,500 18,750
Excision of axillary lymph node 11 ครั้ง   4,000 6,000 12,000
Excision of Baker s cyst 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Excision of bone for graft 11 ครั้ง   4,000 5,000 10,000
Excision of brain tumor 11 ครั้ง   18,000 29,500 44,250
Excision of branchial cleft cyst or vestige 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Excision of chalazion 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Excision of Choledochal cyst 11 ครั้ง   9,000 14,500 21,750
Excision of cystic hygroma 11 ครั้ง   4,000 6,500 13,000
Excision of deep cervical lymph node 11 ครั้ง   4,000 6,500 13,000
Excision of dental lesion of jaw 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Excision of ectopic breast tissue 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Excision of ganglion of tendon sheath, except of hand 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Excision of hematocele of tunica vaginalis 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Excision of hemorrhoids 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Excision of inguinal lymph node 11 ครั้ง   3,000 3,500 7,000
Excision of internal mammary lymph node 11 ครั้ง   4,500 7,500 13,500
Excision of lacrimal sac and passage 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Excision of lesion of ciliary body 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Excision of lesion of iris 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Excision of lesion of lacrimal gland 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Excision of lesion of maxillary sinus with Caldwell-Luc approach 11 ครั้ง   4,500 7,000 13,000
Excision of lesion of mesentery 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Excision of lesion of middle ear 11 ครั้ง   4,000 6,000 12,000
Excision of lesion of muscle 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Excision of lesion of omentum 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Excision of lesion of orbit 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Excision of lesion of peritoneum 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Excision of lesion of salivary gland 11 ครั้ง   3,000 3,500 7,000
Excision of lesion of skull 11 ครั้ง   4,500 7,500 13,500
Excision of lesion of tendon sheath of hand 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Excision of lesion of thyroid 11 ครั้ง   5,500 9,000 14,800
Excision of lesion of tonsil and adenoid 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Excision of lesion of vocal cords 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Excision of lesion or tissue of conjunctiva 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Excision of lesion or tissue of diaphragm 11 ครั้ง   8,500 13,500 20,250
Excision of lesion or tissue of gum 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Excision of meniscus of knee 11 ครั้ง   5,500 8,000 14,000
Excision of minor lesion of eyelid 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Excision of muscle or fascia for graft 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Excision of nipple 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Excision of perianal skin tags 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Excision of perirectal tissue 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Excision of pilonidal cyst or sinus 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Excision of preauricular cyst 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Excision of preauricular remnant [appendage] 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Excision of preauricular sinus 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Excision of pterygium 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Excision of pterygium with corneal graft 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Excision of retroperitoneal lesion 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Excision of secondary membrane [after cataract] Capsulectomy 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Excision of tendon for graft 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Excision of thyroglossal duct or tract 11 ครั้ง   5,500 9,000 14,800
Excision of thyroid by submental route 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Excision of thyroid by transoral route 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Excision of urachus 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Excision or destruction of lesion of chest wall 11 ครั้ง   4,000 6,000 12,000
Excision or destruction of lesion of sclera 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Excision or destruction of lesion of spinal cord or spinal meninges 11 ครั้ง   8,000 9,500 15,000
Excision or destruction of lesion or tissue of mediastinum 11 ครั้ง   10,000 15,600 23,400
Excision or destruction of lesion or tissue of scrotum 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Excision or destruction of lesion or tissue of tongue 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Exenteration of orbit with removal of adjacent structures 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Exenteration of orbit with therapeutic removal of orbital bone 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Exploration neck by incision 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Exploration of common duct 11 ครั้ง   6,500 10,500 15,750
Exploration of spinal nerve root 11 ครั้ง   7,500 11,500 17,250
Exploratory laparotomy 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Exploratory thoractomy 11 ครั้ง   5,500 9,000 14,800
Exposure of tooth 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Extension or deepening of buccolabial or lingual sulcus 11 ครั้ง   3,500 5,500 11,000
Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique(ECCE)Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique 11 ครั้ง   5,500 7,500 13,500
Extracapsular extraction of lens by simple aspiration (and irrigation) technique 11 ครั้ง   5,500 7,500 13,500
Extracranial ventricular shunt 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
extrapleural drainage 11 ครั้ง   4,000 5,000 10,000
Face lift 11 ครั้ง   13,000 20,000 30,000
Fasciotomy 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Feeding jejunostomy  Feeding enterostomy 11 ครั้ง   2,000 5,500 11,000
Female circumcision 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Femoral head replacement (hemiarthroplasty) 11 ครั้ง   7,500 11,500 17,250
Fenestration of dissecting aneurysm of thoracic aorta 11 ครั้ง   15,000 22,500 33,750
Fenestration of inner ear 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
fiber-optic bronchoscopy 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Finger reattachment 11 ครั้ง   13,000 23,000 34,500
Flexible sigmoidoscopy 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Forceps extraction of tooth 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Forearm amputation 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Forearm, wrist, or hand reattachment 11 ครั้ง   17,000 30,500 45,750
Formation of (peripheral) arteriovenous fistula for renal[kidney]dialysis 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Formation of endorectal ileal pouch (H- pouch) (J-pouch)
(S-pouch) with anastomosis of small intest
11 ครั้ง   13,000 20,000 30,000
Freeing of adhesions of intestines 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Frontal sinusectomy 11 ครั้ง   7,500 11,500 17,250
Frontal sinusotomy 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Full-thickness graft to breast 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Full-thickness skin graft to hand 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Full-thickness skin graft to lip and mouth 11 ครั้ง   4,500 7,000 13,000
Full-thickness skin graft to other sites 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Gastropexy 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Gastrostomy 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Gastrotomy 11 ครั้ง   4,000 5,500 11,000
Gingivoplasty 11 ครั้ง   3,500 5,500 11,000
Goniotomy without goniopuncture 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Gracilis muscle transplant for anal incontinence 11 ครั้ง   6,000 10,000 15,000
Graft of muscle or fascia 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Harrington rod fixation for fracture spine 11 ครั้ง   10,000 15,500 23,250
Heart transplantation 11 ครั้ง   4,500 64,000 96,000
Hemilaryngectomy 11 ครั้ง   8,000 13,500 20,250
Hemimandibulectomy 11 ครั้ง   9,000 15,500 23,250
Hemimaxillectomy (with bone graft or prosthesis) 11 ครั้ง   9,000 15,000 22,500
Hemispherectomy 11 ครั้ง   16,000 26,500 39,750
Hemithyroidectomy 11 ครั้ง   6,500 10,500 15,750
Hepaticojejunostomy 11 ครั้ง   12,000 19,000 28,500
Herniotomy 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
High gastric bypass 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
High ligation of spermatic vein 11 ครั้ง   2,500 3,500 7,000
Highly selective vagotomy 11 ครั้ง   9,500 16,000 24,000
Hydrocelectomy of canal of Nuck 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Hymenorrhaphy 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Hymenotomy 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Hypoglossal-facial anastomosis 11 ครั้ง   4,500 8,500 14,500
Hysteroscopy 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Ileal bladder 11 ครั้ง   9,000 14,500 21,750
Implantation of diaphragmatic pacemaker 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Implantation of tooth 11 ครั้ง   4,500 6,500 13,000
Incidental appendectomy 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Incision and drainage of scrotum and tunica vaginalis 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Incision and drainage of skin and subcytaneous tissue Incision and drainage of skin and subcutaneous tissue 11 ครั้ง   1,000 2,000 4,000
Incision and drainage of tonsil and peritonsillar structures 11 ครั้ง   3,000 4,500 9,000
Incision and dranage of cranial sinus 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Incision duodenum 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Incision hernia repair 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Incision of abscess of liver 11 ครั้ง   6,000 9,500 15,000
Incision of esophageal web 11 ครั้ง   6,000 9,500 15,000
Incision of lacrimal cyst (with drainage) 11 ครั้ง   3,000 4,000 8,000
Incision of lacrimal punctum 11 ครั้ง   2,500 2,500 5,000
Incision of lacrimal sac 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Incision of large intestine 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Incision of lid margin 11 ครั้ง   1,500 1,500 3,000
Incision of palate 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Incision of perianal abscess 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Incision of pilonidal sinus or cyst 11 ครั้ง   1,500 1,600 3,200
Incision of salivary gland or duct 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Incision of small intestine 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Incision of ureter for removal of calculus 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Incision with removal of foreign body from skin and subcutaneous tissue 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Incisional hernia repair 11 ครั้ง   5,500 8,500 14,500
Incisional hernia repair with prosthesis 11 ครั้ง   7,000 11,000 16,500
Injection into anterior chamber 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Injection of vitreous substitute 11 ครั้ง   4,500 6,000 12,000
Insertion of choledochohepatic tube for decompression 11 ครั้ง   6,000 9,500 15,000
Insertion of indwelling urinary catheter 11 ครั้ง   300 500 1,000
insertion of intercostal catheter for drainage 11 ครั้ง   1,500 2,000 4,000
Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one-stage(IOL)Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one-stage 11 ครั้ง   5,500 7,500 13,500
Insertion of skull plate 11 ครั้ง   9,000 13,000 19,500
Insertion of tissue expander 11 ครั้ง   4,500 6,500 13,000
Insertion or replacement of epicardial lead [electrode] into epicardium 11 ครั้ง   6,000 9,500 15,000
Interphalangeal fusion 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Intracapsular extraction of lens 11 ครั้ง   5,000 7,000 13,000
Intranasal antrotomy 11 ครั้ง   1,500 1,500 3,000
Intraoperative cholangiogram 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Intraoperative choledochoscopy 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Intraoperative gastroscopy 11 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Intraoperative intravenous pyelogram 11 ครั้ง   1,500 1,500 3,000
Intrathoracic esophageal anastomosis with interposition of colon 11 ครั้ง   16,000 25,500 38,250
Intrathoracic esophageal anastomosis with interposition of small bowel 11 ครั้ง   16,000 25,500 38,250
Intrathoracic esophagoesophagostomy 11 ครั้ง   12,000 18,000 27,000
Intrathoracic esophagogastrostomy 11 ครั้ง   15,000 23,500 35,250
Iridectomy (basal) (peripheral) (total) 11 ครั้ง   3,500 4,500 9,000
Iridencleisis and iridotasis 11 ครั้ง   4,000 5,000 10,000
Kasai portoenterostomy 11 ครั้ง   12,000 19,000 28,500
Keratoplasty 11 ครั้ง   8,500 13,500 20,250
Keratoprosthesis 11 ครั้ง   6,500 9,500 15,000
Labial frenectomy 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Labial frenotomy 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Ladd operation 11 ครั้ง   5,000 7,500 13,500
Laparoscopic appendectomy 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Laparoscopic biopsy of ovary 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Laparoscopic cholecystectomy 11 ครั้ง   7,000 10,500 15,750
Laparoscopic incidental appendectomy 11 ครั้ง   6,000 9,000 14,800
Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions 11 ครั้ง   6,500 10,000 15,000
Laparoscopic removal of both ovaries and tubes at same operative episode 11 ครั้ง   9,000 15,000 22,500
Laparoscopic unilateral oophorectomy 11 ครั้ง   8,000 13,000 19,500
Laparoscopic unilateral salpingo-oophorectomy 11 ครั้ง   8,000 13,000 19,500
Laparoscopic wedge resection of ovary 11 ครั้ง   7,000 11,500 17,250
Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (LAVH) 11 ครั้ง   9,500 15,500 23,250
Laparoscopy 11 ครั้ง   3,500 5,000 10,000
Large-to-large intestinal anastomosis 11 ครั้ง   7,500 12,000 18,000
Laryngoplasty 11 ครั้ง   5,000 8,000 14,000
Laryngoscopy and other tracheoscopy 11 ครั้ง   2,000 3,000 6,000
Left hemicolectomy 11 ครั้ง   9,000 15,500 23,250
Left lateral anal sphincterotomy 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Lengthening procedure on one extraocular muscle 11 ครั้ง   4,000 5,000 10,000
Ligation and stripping of varicose veins 11 ครั้ง   5,000 8,000 14,000
Ligation of blood vessel,hepatic artery 11 ครั้ง   8,500 14,000 21,000
Ligation of dermal appendage 11 ครั้ง   1,000 1,000 2,000
Ligation of esophageal varices 11 ครั้ง   6,500 10,500 15,750
Ligation of gastric varices 11 ครั้ง   6,000 10,000 15,000
Ligation of middle meningeal artery 11 ครั้ง   6,500 9,500 15,000
Ligation of thoracic duct 11 ครั้ง   6,500 10,500 15,750
Ligation of thyroid vessels 11 ครั้ง   4,000 6,000 12,000
Limb lengthening procedures, femur 11 ครั้ง   5,000 8,000 14,000
Linear repair of laceration of eyelid or eyebrow 11 ครั้ง   2,500 3,000 6,000
Lingual frenectomy 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Lingual frenotomy 11 ครั้ง   2,000 2,500 5,000
Liposuction 11 ครั้ง   7,000 10,500 15,750
Liver transplant 11 ครั้ง   40,000 54,500 81,750
Lobectomy of brain 11 ครั้ง   16,000 27,000