เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าบริการทางการพยาบาล


 

หมวด 12 ค่าบริการทางการพยาบาล
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (เฉพาะผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน) 12 ครั้ง 55820 100 80 160
การพ่นยาขยายหลอดลม (เฉพาะผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน) 12 ครั้ง 55320 50 90 180
การให้อาหารทางสายยาง (เฉพาะผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน) 12 ครั้ง 55511 60 100 200
การล้างตา/ข้าง (เฉพาะผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน) 12 ครั้ง 55210 70 170 340
เช็ดตา (เฉพาะผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน) 12 ครั้ง 55211 40 100 200
การดูดเสมหะจากท่อหลอดลม (เฉพาะผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน) 12 ครั้ง 55311 50 500 1,000
การฉีดยา IM (ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน) 12 เข็ม 55823 20 40 80
การฉีดยา IV (ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน) 12 เข็ม 55822 20 70 140
การฉีดยาใต้ผิวหนัง SC (ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน)  12 เข็ม 55824 20 40 80
การตรวจภายใน 12 ครั้ง 55620 100 300 600
ค่าตัดไหม 12 ครั้ง 55999 70 70 70
ค่าบริการทางการแพทย์(ป้องกันสุขภาพ) 12 ครั้ง   100 100 100
การบริการเชิงรุก-เยี่ยมบ้าน 12 วัน   400 400 800
ค่าบริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ 12 ครั้ง 55021 50 150 300
ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 12 ครั้ง 55020 50 120 240
ค่าบริการทางการแพทย์(UC) 12 ครั้ง   30 30 30
ค่าบริการพยาบาลทั่วไป(IPD) 12 วัน 55010 300 1,000 2,000
ค่าบริการพยาบาลทัวไป (Semi ICU) 12 ครั้ง 55011 500 1,500 3,000
ค่าบริการพยาบาลทั่วไป (ICU) 12 ครั้ง 55012 700 2,300 4,600
การเตรียมผู้ป่วยผ่าตัด 12 ครั้ง 55840 0 150 300
การล้างกระเพาะอาหาร 12 ครั้ง 55512 220 350 700
การใส่สายยางกระเพาะอาหาร (NG) 12 ครั้ง 55510 70 140 280
การอบไฟ Perinium 12 ครั้ง 55622 60 100 200
ค่าแต่งศพ 12 ครั้ง   350 350 700
ค่าผสมยาเคมีบำบัด (ต่อคน)   12 วัน 55825 160 850 1,700
การล้างกระเพาะปัสสาวะ 12 ครั้ง 55612 130 250 500
การสวนปัสสาวะทิ้ง 12 ครั้ง 55610 90 200 400
การสวนอุจจาระด้วยน้ำเกลือ 12 ครั้ง 55521 80 200 400
การสวนปัสสาวะคาสาย 12 ครั้ง 55611 90 200 400
การทำแผลเปิด/ติดเชื้อ 12 ครั้ง 55811 140 200 400
การทำแผลเปิดขนาดใหญ่ 12 ครั้ง 55812 270 500 1,000
การทำแผลเย็บ/แผลแห้ง 12 ครั้ง 55810 70 120 240
ค่าบริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาล (มากกว่า 30 นาที) 12 ครั้ง 55911 0 250 500
การตรวจทางทวารหนัก 12 ครั้ง 55520 60 250 500
ล้างท่อน้ำตา 12 ครั้ง 55212 70 300 600
ค่าล้างจมูก/ข้าง 12 ครั้ง 55220 70 180 360
ดูดขี้หู 12 ครั้ง   70 70 70
ค่าบริการตรวจเต้านม 12 ครั้ง   50 50 50
ค่าบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 12 ครั้ง   50 50 50
การช่วยทางเดินหายใจให้โล่ง (Clear air way) (เฉพาะผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน) 12 ครั้ง 55310 80 250 500
การสวนล้างช่องคลอด 12 ครั้ง 55621 200 350 700
บริการเก็บรักษาศพ 12 ครั้ง   300 300 600
ค่าบริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาล (น้อยกว่า 30 นาที) 12 ครั้ง 55910 0 150 300
การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ (Flush) 12 ครั้ง   60 60 120
การแช่ก้น (Hot Sitz Bath) 12 ครั้ง   150 150 300
ค่าบริการให้คำปรึกษาคลินิกนมแม่ (น้อยกว่า 30 นาที) 12 ครั้ง 55910 0 150 300
ค่าบริการให้คำปรึกษาคลินิกนมแม่ (มากกว่า 30 นาที) 12 ครั้ง 55911 0 250 500
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ผู้ป่วยใน เบิกได้เฉพาะเวชภัณฑ์) 12 ครั้ง 55821 0 0 0

 

คลิก >> รายละเอียดอัตราค่าบริการแยกตามสิทธิ

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP