เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น


 

หมวด 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
ค่า SPA (นวดน้ำมัน) 15 ครั้ง/วัน   400 400 800
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ำสมุนไพร 15 ครั้ง/วัน 58131 250 250 500
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดตัวเพื่อสุขภาพ (ชำระเงินเอง) 15 ครั้ง/วัน   250 250 500
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ 15 ครั้ง/วัน   550 550 1,100
ค่าส่วนเกินบริการแพทย์แผนไทย 15 ครั้ง/วัน   0 0 0
การนั่งถ่าน 15 ครั้ง/วัน   100 100 200
ค่าขัดเกลือ (ชำระเงินเอง) 15 ครั้ง/วัน   400 400 800
ค่านวดและประคบสมุนไพรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคสันนิบาต 15 ครั้ง/วัน 58131 250 250 500
ค่านวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค 15 ครั้ง/วัน 58101 200 350 700
ค่านวดและประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค 15 ครั้ง/วัน 58130 250 250 500
ค่านวดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด 15 ครั้ง/วัน 58102 200 350 700

 

คลิก >> รายละเอียดอัตราค่าบริการแยกตามสิทธิ

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP