เข้าสู่ระบบ

อาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


 

อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
ชั้น 1
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ประชาสัมพันธ์ 0, 2034, 2035
   จุดคัดกรองผู้ปวยนอก 2050
   ศูนย์เปล OPD 2028
   สังคมสงเคราะห์ NO.102 2044
   ตรวจสอบสิทธิ์ No.105 2013
   เวชระเบียน No.106 2014
   ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก No.107 2015, 2016
   การเงินผู้ป่วยนอก No.108 2018
   ห้องเจาะเลือด OPD No.109 2022
   OPD ศัลยกรรมกระดูก No.111-2 2024, 2029, 2032
   ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน NO.104 2012, 2041, 2043
   การเงินผู้ป่วยใน NO.103 2017

 

ชั้น 2
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ศูนย์จองห้องพิเศษ No.201 2085
   ห้องจ่ายยาอายุรกรรม No.202 2084
   ห้องการเงินอายุรกรรม No.203 2083
   ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) No.204 2089
   ห้องสังเกตอาการอายุรกรรม No.205-6 2082
   ห้องตรวจอายุรกรรม No.207-10 2091, 2092, 2093
   COPD No.212 2070

 

ชั้น 3
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ห้องตรวจตา 2100
   ห้องวัดเลนส์ 2104
   ห้องตรวจตา 1 2101
   ห้องตรวจตา 2 2102
   ห้องตรวจหู คอ จมูก 2109
   ห้องตรวจการได้ยิน 2105
   ห้องตรวจ ENT 1 2107
   ห้องตรวจ ENT 2 2108
   ห้องพักเวร ENT 2106
   คลินิกอาชีวเวชกรรม/ตรวจสุขภาพประจำปี 2117, 2118
   OPD ศัลยกรรม 2119, 2120, 2121

 

ชั้น 4
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 2130, 2131
   ห้องตรวจนรีเวชกรรม 2140, 2145
   งานวางแผนครอบครัว 2146
   ห้องฝากครรภ์ ANC 2139
   คลินิกวัยรุ่น 2135

 

ชั้น 5
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ทันตกรรม 2189

 

ชั้น 8
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ห้องควบคุมเวชนิทัศน์ 2240
   ข้างเวที 2241

 

 

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP