เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าห้องและค่าอาหาร


   Note :ค้นหากด Ctrl+F                                                                                      

 

หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
ค่าเตียงและค่าอาหาร ICU 01 วัน 21101 400 380 760
ค่าเตียงและค่าอาหารสามัญ 01 วัน 21101 400 380 760
ค่าเตียงและค่าอาหารห้องสามัญ ( สิทธิประกันสังคม) 01 วัน 21101 0 400 0
ค่าเตียงสามัญ ICU (สิทธิประกันสังคม) 01 วัน 21101 0 700 0
ค่าเตียงสังเกตอาการ 01 วัน 21301 100 100 100
ค่าห้อง Negative pressure (Covid-19) 01 วัน 21401 2,500 2,500 2,500
ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Covid-19) 01 วัน   1,500 1,500 1,500
ส่วนเกินค่าห้องพิเศษ 01 วัน   0 0 0
ค่าห้องพิเศษ เจ้าหน้าที่ (1500) 01 วัน 21201 1,500 1,500 1,500
ค่าห้องพิเศษ ญาติเจ้าหน้าที่สายตรง (1500) 01 วัน 21201 1,500 1,500 1,500
ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร (1,500) 01 วัน 21201 1,500 1,500 1,500
ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร (2,000) 01 วัน 21201 2,000 2,000 2,000
ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร (VIP) 01 วัน 21201 5,000 5,000 5,000

                                                                 
คลิก >> รายละเอียดอัตราค่าบริการแยกตามสิทธิ

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP