เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค


 

 

หมวด 2 ค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์บำบัดในการรักษาโรค
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
7.0.1 ข้อนิ้ว 02 ข้อ 7001  11,000  11,000  11,000
7.0.10 ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (ไบโพล่า) 02 ข้อ 7010  35,000  35,000  35,000
7.0.2 ข้อศอกเทียม 02 ข้อ 7002  50,000  50,000  50,000
7.0.3 ข้อไหล่ 02 ข้อ 7003  65,000  65,000  65,000
7.0.4 ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเครื่องไหวได้ 02 ข้อ 7004  75,000  75,000  75,000
7005 ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้(Total Knee) 02 ข้อ 7005  51,232  51,232  51,232
7006  ข้อตะโพกมีเบ้า (Total hip prosthesis)รวมทั้งอุปกรณ์เสริมไม่รวมซีเมนต์กระดูก 02 ข้อ 7006  65,000  65,000  65,000
Austin-moore (สิทธิ์เบิกได้) 02 ข้อ 7007  12,000  12,000  12,000
7.0.8 ข้อตะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล(Elmention) 02 ข้อ 7008  120,000  120,000  120,000
7.0.9 วัสดุรองเบ้าข้อตะโพก (Supporting ring) 02 ข้อ 7009  12,000  12,000  12,000
7.1.1 หัวกระดูกเรเดียสเทียม 02 ชิ้น 7101  8,000  8,000  8,000
7102 Bone graft 5 ซีซี 02 ชุด 7102  2,000  2,000  2,000
7.1.3 เส้นเอ็นเทียมใช้บริเวณมือ 02 เส้น 7103  9,500  9,500  9,500
7.2.1 โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดมีรูล็อก (K-nail) 02 ชิ้น 7202  1,400  1,400  1,400
7.2.10 แผ่นโหละดามกระดูก ชนิดแคบ (Narrow plate) 02 ชิ้น 7210  5,000  5,000  5,000
7.2.11 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีแผ่นพยุ่ง (Bustress plate) Spoon plate 02 ชิ้น 7211  4,000  4,000  4,000
7.2.12 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดเล็ก (Small fragment plate,mini plate) Tubular 1/3 plate 02 ชิ้น 7212  1,500  1,500  1,500
7.2.13 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดตัดได้ (Reconstruction plate) 02 ชิ้น 7213  2,700  2,700  2,700
7.2.14 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock plate) 02 ชิ้น 7214  20,000  20,000  20,000
7.2.15 แผ่นโลหะดามกระดูกยึดกระดูกที่นิ้วมือ ชนิดเล็ก(Miniplate) 02 ชิ้น 7215  1,500  1,500  1,500
7.2.16 โลหะดามกระดูกภายนอก(External Fixation) 02 ชุด 7216  10,000  10,000  10,000
7.2.2 โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดไม่มีรูล็อก (รวมค่าสกรู) 02 ชุด 7201  11,000  11,000  11,000
7.2.3 โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดไม่มีเกลียว (Nail plate) รวมสกรู 02 ชุด 7203  5,000  5,000  5,000
7.2.4 โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกข้อตะโพก ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด Dynamic hip screw) DHS 02 ชุด 7204  11,000  11,000  11,000
7.2.5 โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกที่เข่า ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด Dynamic condylar screw) DCS 02 ชุด 7205  11,000  11,000  11,000
7.2.6 โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (เช่น Gamma nail) รวมสกรู 02 ชุด 7206  24,000  24,000  24,000
7.2.7 โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate) 02 ชุด 7207  24,000  24,000  24,000
7.2.8 โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอกเอว (PDS) 02 ชุด 7208  0  0  0
7.2.9 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดกว้าง (Broad plate) 02 ชิ้น 7209  5,200  5,200  5,200
7.3.1 สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw) 02 ตัว 7301  2,400  2,400  2,400
7.3.10 แหวนรอง (Nut) 02 ชิ้น 7310  500  500  500
7.3.11 ตะขอตรึงกระดูก(Staple) 02 ชิ้น 7311  1,400  1,400  1,400
7.3.12 ลวด (Cerclate wire) ชุด TBM,IMF 02 ชิ้น 7312  1,500  1,500  1,500
7.3.13 K-wire 02 ชิ้น 7313  300  300  300
7.3.14 สกรูชนิดพิเศษสำหรับใส่ข้อมือ 02 ชิ้น 7314  3,000  3,000  3,000
7.3.2 สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูก(Screw3.5,4.5) 02 ตัว 7302  300  300  300
7.3.3 แท่งโลหะดามกระดูกขนาดต่างๆ (Schanz screw) 02 อัน    900  900  900
7.3.4 สกรูยึดกระดูกที่นิ้วมือ ชนิดเล็ก(MiniScrew ,Herbert) 02 ตัว 7304  800  800  800
7.3.5 สกรูยึดเอ็นข้อเข่า(Bioscrew) 02 ตัว 7305  6,400  6,400  6,400
7.3.7 สมอยึดกระดูกเข่ากับเนื้อเยื่อ (Suture anchor) 02 อัน 7307  6,900  6,900  6,900
7308 ชุดสมอสำหรับเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า (Arthroscopic  meniscus repair system) 02 ชุด 7308  5,000  5,000  5,000
7.3.9 วงแหวน (Washer) 02 ชิ้น 7309  300  300  300
7.4.1 สารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดธรรมดา 02 ชุด 7401  2,420  2,420  2,420
7.4.2 สารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฎิชีวนะผสม 02 ชิ้น 7402  5,000  5,000  5,000
7.5.1 กระดูกชนิดอบแห้งขนาด 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร 02 ชิ้น 7501  1,500  1,500  1,500
7.5.2 กระดูกแช่แช็งขนาดเล็ก 02 ชิ้น 7502  5,000  5,000  5,000
7.5.3 กระดูกแช่แช็งขนาดกลาง 02 ชิ้น 7503  15,000  15,000  15,000
7.5.4 กระดูกแช่แช็งขนาดใหญ่ 02 ชิ้น 7504  25,000  25,000  25,000
7.5.5 ข้อแช่แช็ง 02 ชิ้น 7505  35,000  35,000  35,000
7.5.6 แคลเซี่ยมไฮคอกซี เอพาไตต์ขนาด 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร(Hydroxyappatite) 02 ชิ้น 7506  4,600  4,600  4,600
7.6.1 ใบมึดตัวเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ (Blade for arthroscopic shaver) 02 นิ้ว 7601  5,200  5,200  5,200
8.0.1 นิ้วเทียม (นิ้วหัวแม่มือ) 02 นิ้ว 8001  1,000  1,000  1,000
8.0.2 นิ้วเทียม (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง) 02 นิ้ว 8002  1,000  1,000  1,000
8.0.3 นิ้วเทียม (นิ้วก้อย) 02 นิ้ว 8003  1,000  1,000  1,000
8.0.4 นิ้วเทียมมาากว่า 2 นิ้วชิดกัน 02 ข้าง 8004  3,000  3,000  3,000
8.0.5 ถุงมือยางสำหรับมือขาดบางส่วน 02 ชุด 8005  5,000  5,000  5,000
8.1.1 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วมีระบบการใช้งาน 02 ข้าง 8101  44,000  44,000  44,000
8.1.2 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วไม่มีระบบการใช้งาน 02 ข้าง 8102  23,000  23,000  23,000
8.1.3 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะ 02 ข้าง 8103  44,000  44,000  44,000
8.1.4 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ 02 ข้าง 8104  45,000  45,000  45,000
8.1.5 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ 02 ข้าง 8105  70,000  70,000  70,000
8.1.6 แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่ส่วนปลายชนิดห้านิ้วข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ 02 ข้าง 8106  45,000  45,000  45,000
8.2.1 ขาเทียมระดับข้อเท้า (Symes) 02 ข้าง 8201  10,500  10,500  10,500
8.2.2 ขาเทียมระดับใต้เข่า แกนนอก 02 ข้าง 8202  7,500  7,500  7,500
8.2.3 ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน 02 ข้าง 8203  30,000  30,000  30,000
8.2.4 ขาเทียมระดับข้อเข่า 02 ข้าง 8204  21,500  21,500  21,500
ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก 02 ข้าง 8205  26,000  26,000  26,000
ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน 02 ข้าง 8206  28,000  28,000  28,000
8.2.7 ขาเทียมระดับตะโพกแกนนอก 02 ข้าง 8207  30,000  30,000  30,000
8.2.8 ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน 02 ข้าง 8208  80,000  80,000  80,000
8.2.9 เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่าง ๆ 02 ข้าง 8209  4,000  4,000  4,000
8.3.1 เฝือกพยุงคอ (Collar) ชนิดอ่อน 02 ชุด 8301  250  250  250
8.3.2 เฝือกพยุงคอ (Collar) แข็ง 02 ชุด 8302  250  250  250
8.3.3 เฝือกพยุงคอ (Collar) ชนิดปรับได้ 02 ชุด 8303  500  500  500
8.3.4 เฝือกพยุงคอ (Collar) ชนิด 2 หรือ 4 ขา 02 ชุด 8304  1,000  1,000  1,000
8.3.5 เฝือพยุ่งลำตัว 02 ชุด 8305  2,000  2,000  2,000
8.3.6 โลหะหรือพลาสติกดามหลังคด 02 ชุด 8306  8,000  8,000  8,000
8.3.7 เฝือกพยุงระดับเอว (Lumbosacral support) 02 ชุด 8307  1,000  1,000  1,000
8.4.1 โลหะ/พลาสติกดามข้อไหล่ ข้อมือ และข้อศอกเด็ก 02 ข้าง 8401  800  800  800
8.4.2 โลหะ/พลาสติกดามข้อไหล่ ข้อมือและข้อศอกผู้ใหญ่ 02 ข้าง 8402  1,000  1,000  1,000
8.4.3 โลหะ/พลาสติกดามข้อมือและข้อศอกพร้อมลวดสปริง 02 ชุด 8403  1,000  1,000  1,000
8.5.1 โลหะ/พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดยาวไม่มีข้อเข่า 02 ข้าง 8501  1,500  1,500  1,500
8.5.10 พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดสั้น (กันเท้าตก) 02 ข้าง 8510  1,200  1,200  1,200
8.5.11 โลหะดามขาเด็กเล็กชนิดสั้น(กันเท้าตก) 02 ข้าง 8511  4,000  4,000  4,000
8.5.12 พลาสติกดามขาขนาดกลาง (กันเท้าตก) 02 ข้าง 8512  1,500  1,500  1,500
8.5.13 โลหะดามขาขนาดกลาง (กันเท้าตก) 02 ข้าง 8513  5,000  5,000  5,000
8.5.14 พลาสติกดามขาชนิดสั้นขนาดใหญ่ (กันเท้าตก) 02 ข้าง 8514  1,800  1,800  1,800
8.5.15 โลหะดามขาชนิดสั้นขนาดใหญ่ (กันเท้าตก) 02 ข้าง 8515  6,000  6,000  6,000
8.5.16 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดเล็ก 02 ข้าง 8516  350  350  350
8.5.17 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดใหญ่ 02 ข้าง 8517  500  500  500
8.5.18 อุปกรณ์ประคองข้อเข่าแบบปรับมุมได้ 02 ชุด 8518  5,000  5,000  5,000
8.5.19 พลาสติดดามข้อเท้า (Ankle-foot orthosis) 02 ข้าง 8519  3,000  3,000  3,000
8.5.2 พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้ 02 ข้าง 8502  5,500  5,500  5,500
8.5.20 สายรัดกันเท้าตก 02 ข้าง 8520  150  150  150
8.5.3 โลหะดามขาเด็กเล้กชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้ 02 ข้าง 8503  11,000  11,000  11,000
8.5.4 พลาสติกดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้ 02 ข้าง 8504  5,500  5,500  5,500
8.5.5 โลหะดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็กได้ 02 ข้าง 8505  11,000  11,000  11,000
8.5.6 พลาสติกดาขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อกได้ 02 ข้าง 8506  5,500  5,500  5,500
8.5.7 โลหะดามขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อกได้ 02 ข้าง 8507  12,000  12,000  12,000
8.5.8 เป้ารับน้ำหนักที่กระดูกก้นกบ (lschium tuberosity) 02 เป้า 8508  4,200  4,200  4,200
8.5.9 เบ้ารับน้ำหนักที่เอ็นสะบ้า (PTB) 02 ข้าง 8509  3,000  3,000  3,000
8.6.1 สายคลองแขนกันไหล่หลุด(Interlocking sling) 02 ข้าง 8601  200  200  200
8.6.10 อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย 02 ข้าง 8610  2,000  2,000  2,000
8.6.2 สายคล้องแขน (Am sling) 02 อัน 8602  150  150  150
8.6.3 อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) มีแกนด้านข้าง 02 ข้าง 8603  1,500  1,500  1,500
8.6.4 อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) ไม่มีแกนด้านข้าง 02 ข้าง 8604  1,500  1,500  1,500
8.6.5 แผ่นโลหะ/พลาสติกบังคับเชิงกรานเด็ก 02 ข้าง 8605  500  500  500
8.6.6 แผ่นโลหะบังคับเชิงกรานผู้ใหญ่ 02 ข้าง 8606  1,500  1,500  1,500
8.6.7 อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support) มีแกนด้านข้าง 02 ข้าง 8607  1,400  1,400  1,400
8.6.8 อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support) ไม่มีแกนด้านข้าง 02 ข้าง 8608  800  800  800
ZZHSC  อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดสำเร็จรูป 02 คู่ 8609  1,200  1,200  1,200
8.7.1 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Pick-up-walker) 02 อัน 8701  700  700  700
8.7.2 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา มีล้อ 02 อัน 8702  6,000  6,000  6,000
8.7.3 ไม้เท้า 1 ปุ่ม 02 อัน 8703  190  190  190
ZZTPC ไม้เท้าชนิด 3 หรือ 4 ปุ่ม 02 อัน 8704  600  600  600
ZZCT4 ไม้ค้ำยัน 02 คู่ 8705  250  250  250
8.8.1 รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก 02 คู่ 8801  600  600  600
8.8.2 รองเท้าคนพิการขนาดกลาง 02 คู่ 8802  800  800  800
8.8.3 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่ 02 ค่ 8803  1,000  1,000  1,000
8.8.4 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ 02 คู่ 8804  1,200  1,200  1,200
8.8.5 ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ 02 ข้าง 8805  400  400  400
8.8.6 รองเท้าดัดแปลงสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีการชาที่เท้าหรือเท้าผิดรูป 02 ข้าง 8806  2,000  2,000  2,000
8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิดพบได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ 02 คัน 8901  6,000  6,000  6,000
8.9.2 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ 02 คัน 8902  4,000  4,000  4,000
9.0.1 ฟองน้ำรองตัวสำหรับผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยอัมพาต 02 อัน 9001  600  600  600
9.0.2 Skin graft knife 02 อัน 9002  600  600  600
9.1.2 ขวดสูญญากาศดูดเลือด หนอง /น้ำเหลืองหลังการผ่าตัด (Vaccuum drianage) แบบถาวร 02 ถุง 9102  650  650  650
9.1.3 แผ่นคลุมผิวหนังปราศจากเชื้อก่อนผ่าตัด 02 แผ่น 9103  200  200  200
รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีชาหรือเท้าผิดร 02 ข้าง 8806  2,000  2,000  2,000
อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศ 02 ข้าง 8610  2,000  2,000  2,000
Cranioplastic Implant (สิทธิ์ประกันสังคม) 02 ชุด 1001  14,800  14,800  14,800
1.0.2 ลวดยึดะกโหลกแบบไตตาเนียม (Titanium wire) 02 เส้น 1002  200  200  200
1.0.3 เยื่อหุ้มสมองเทียม (Dural substitue) 02 แผ่น 1003  9,000  9,000  9,000
MOORE no 44 02 PACK    8,165  8,165  8,165
ชุดventricular drainage (สิทธิ์ประกันสังคม) 02 ชุดละ 1101  4,500  4,500  4,500
V-P shunt (สิทธิ์ประกันสังคม) 02 ชุดละ 1102  9,300  9,300  9,300
1.1.3 ชุดวัดความดันภายใต้กะโหลกศรีษะ (Continuous intracranial pressure monitering  system) 02 ชุดละ 1103  18,000  18,000  18,000
Aneurysm clip (สิทธิ์ประกันสังคม) 02 อันละ 1104  6,700  6,700  6,700
1.1.5 อุปกรณ์ระบายน้ำจากช่องไขสันหลัง (Thecoperitoneal shunt) 02 อันละ 1105  8,100  8,100  8,100
2.0.1 ลูกตาเทียมทำด้วยพลาสติก (Eye prosthesis) (เบิกได้ครั้งเดียว) 02 ข้างล 2001  1,000  1,000  1,000
ลูกแก้วตา (สิทธิ์ประกันสังคม) 02 อันละ 2002  340  340  340
2.0.3 วัสดุใส่หนุนรับลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุน (Integrated orbital implant) 02 อันละ 2003  13,500  13,500  13,500
2.0.4 วัสดุเสริมกระดูกเบ้าตา (Orbital implant for orbit) 02 อันละ 2004  2,000  2,000  2,000
2.0.5 กระจกตาดำเทียม (Corneal prosthesis) 02 อันละ 2005  15,000  15,000  15,000
2.0.6 เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Flodable intraocular lens) 02 อันละ 2006  2,800  2,800  2,800
2.0.7 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง พับไม่ได้ (Unfoldable intraocular lens) 02 อันละ 2007  700  700  700
2.1.1  วัสดุที่ใช้หนุนในลูกตาในการผ่าตัดซ่อมจอประสาทตา (Buckle) 02 อันละ 2101  2,700  2,700  2,700
2.1.2 ของเหลวสำหรับกดจอประสาทตา (Perfluorocarbon liquid) 02 หลอดล 2102  6,400  6,400  6,400
2.1.3 น้ำมันซิลิโคนสำหรับกดจอประสาทตา (Silicone oil) 02 หลอดล 2103  5,400  5,400  5,400
2.1.4 ก๊าซสำหรับฉีดกดจอประสาทตา (Intraocular gas) 02 ครั้ง 2104  500  500  500
2.1.5 ท่อระบายน้ำและที่เก็บกักลดความดันในโรคต้อหิน ชนิดมีลิ้นปิดเปิด 02 อันละ 2105  13,500  13,500  13,500
2.1.6 ท่อระบายน้ำและที่เก็บกักคู่ลดความดันในโรคต้อหิน ชนิดไม่มีลิ้นปิดเปิด 02 อันละ 2106  10,000  10,000  10,000
2.1.7 ท่อระบายน้ำและที่เก็บกักลดความดันในโรคต้อหิน  ชนิดไม่มีลื้นปิดเปิด 02 อันละ 2107  18,000  18,000  18,000
2.1.8 เนื้อเยื่อชีวภาพ (Biotissue) 02 ชื้นล 2108  600  600  600
Lacrimal tube (สิทธิ์ประกันสังคม) 02 อันละ 2109  500  500  500
2.1.10 วัสดุที่อุดท่อน้ำตาชนิดถาวร (Permanent punctual plug) 02 ชื้นล 2110  1,800  1,800  1,800
2.1.11 วงแหวนสำหรับใส่ในถุงเลนส์ (Capsular tension ring) 02 อันละ 2111  2,200  2,200  2,200
2.1.12 กรรไกรขนาดเล็กสำหรับตัดน้ำวุ้นลูกตา (Intraocular scissors) 02 อันละ 2112  2,700  2,700  2,700
2.1.15 ใบมีดตัดกระจกตา (Corneal trephine) 02 ชุดละ 2115  5,400  5,400  5,400
2.2.1 แว่นตาสำหรับมองไกล 1 อัน (Distance eyeglasses) 02 อันละ 2201  1,800  1,800  1,800
2.2.2 แว่นตาสำหรับมองใกล้ 1 อัน (Near eyeglasses) 02 อันละ 2202  1,800  1,800  1,800
2.2.3 เลนส์สัมผัสชนิดแข็ง (Hard contact lens) 02 ข้างล 2203  1,300  1,300  1,300
2.2.4 เลนส์สัมผัสชนิดครึ่งนุ่มครึ่งแข็ง (Rigid gas permeable lens) 02 ข้างล 2204  1,800  1,800  1,800
2.2.5 เลนส์สัมผัสชนิดนิ่ม (Soft contact lens) 02 ข้างล 2205  1,800  1,800  1,800
2.4.1 กระดูกหูเทียมชนิดปยกชิ้น 02 ชิ้นล 2401  2,700  2,700  2,700
2.4.2 กระดูกหูเทียมทดแทนกระดูกหูทั้งหมด (Total ossicel reconstruction prosthesis) 02 ชิ้นล 2402  4,500  4,500  4,500
2.4.3 กระดูกหูเทียมทดแทนกระดูกหูบางส่วน (Partial ossicle reconstruction prosthesis) 02 ชิ้นล 2403  4,500  4,500  4,500
2.4.4 ใบหูเทียม 02 ข้างล 2404  10,800  10,800  10,800
2.5.1 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี 02 ข้างล 2502  15,000  15,000  15,000
2.5.2 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ สำหรับผู้ใหญ่ 02 ข้างล 2502  13,500  13,500  13,500
2503 ท่อที่ใส่เยื่อแก้วหู (Myringotomy tube) 02 ชิ้นละ 2503  900  900  900
2.6.1 จมูกเทียมชนิดติดกาว 02 ชื้นล 2601  9,000  9,000  9,000
2.7.1 ฝาครอบช่วยพูด 02 อันละ 2701  2,400  2,400  2,400
2.7.2 เครื่องช่วยพูด (จ่ายให้ครั้งเดียวไม่มีค่าซ่อมหรือซื้อใหม่) 02 เครื่ 2702  36,000  36,000  36,000
2.7.3 สารแต่งสายเสียง (Silicone paste) 02 หลอดล 2703  4,500  4,500  4,500
Dexon no 1/0 02 PACK    145  145  145
Dexon no 2/0 02 PACK    145  145  145
Dexon no 3/0 02 PACK    145  145  145
3.0.1 ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube) ช 02 อันละ 3001  100  100  100
3.0.2 ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube) ชนิดมี cuff 02 อันละ 3002  200  200  200
Portex tube (สิทธิ์เบิกได้) 02 อันละ 3003  1,900  1,900  1,900
3.0.4 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วยพลาสติกมีลิ้นบังคับ 02 อันละ 3004  2,400  2,400  2,400
3.0.5 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วยด้วยโลหะที่ไม่ขึ้นสนิม 02 อันละ 3005  1,000  1,000  1,000
3.0.6 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วยด้วยซิลิโคน(Sheily) 02 อันละ 3006  2,400  2,400  2,400
3.0.7 T Tube ชนิดทำด้วยพลาสติก 02 อันละ 3007  400  400  400
3.0.8 T Tube ทำจากซิลิโคน 02 อันละ 3008  2,100  2,100  2,100
สาย ICD (สิทธิ์เบิกได้) 02 อันละ 3101  300  300  300
Reconstruction plate 2.7 mm 6 holes no 2 02 อัน    1,500  1,500  1,500
4.0.1 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดลูกบอลล์ 02 อันละ 4001  29,000  29,000  29,000
4.0.2 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 1 แผ่น ปิด - เปิด 02 อันละ 4002  34,000  34,000  34,000
4.0.3 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด 02 อันละ 4003  33,000  33,000  33,000
4.0.4 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู (ชนิดมีโครง) 02 อันละ 4004  48,000  48,000  48,000
4.0.5 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมู (ชนิดไม่มีโครง) 02 อันละ 4005  55,000  55,000  55,000
4.0.6 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว 02 อันละ 4006  65,000  65,000  65,000
4.0.7 ลื้นหัวใจเทียมและหลอดเลือดเทียม 02 อันละ 4007  57,000  57,000  57,000
4.0.8 ขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) 02 อันละ 4008  18,000  18,000  18,000
4.0.9 ผนังหัวใจเทียม (PTFE patch)ชนิดแผ่นสังเคราะห์ 02 แผ่นล 4009  3,400  3,400  3,400
4.0.10 ผนังหัวใจเทียม (Dacron patch) 02 แผ่นล 4010  3,000  3,000  3,000
4.0.11 เยื่อบุหัวใจวัว 02 แผ่นล 4011  11,000  11,000  11,000
4.0.12 หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นตรง(Vascular graft ใหญ่) 02 เส้นล 4012  24,840  24,840  24,840
4.0.13 หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นแยก(Vascular graft เส้นแยก) 02 เส้นล 4013  42,000  42,000  42,000
4.0.14 หลอดเลือดเทียมแบบ Aortic 02 เส้นล 4014  17,000  17,000  17,000
Vascular graft เล็กตรง (สิทธิ์เบิกได้) 02 ชม.ละ 4015  500  500  500
4.0.16 หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลายชนิดมีวงแหวน PTFE ring vascular graft (ซม.) 02 ชม.ละ 4016  750  750  750
4.0.17 ท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำชนิดอยู่นอกร่างกาย (External A-V shunt) 02 เส้นล 4017  2,800  2,800  2,800
4.0.18 ท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำชนิดอยู่ในร่างกาย (Internal A-V shunt) 02 เส้นล 4018  15,000  15,000  15,000
4.1.1 ปอดเทียม (Membrane oxygenator) 02 ชุดละ 4101  9,500  9,500  9,500
4.1.2 ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (Extracorporeal complete set) 02 ชุดละ 4102  3,400  3,400  3,400
4.1.3 อุปกรณ์กักกรองเลือด (Reservoir) 02 อันละ 4103  3,000  3,000  3,000
4.1.4 อุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดง (Bubble trap) 02 อันละ 4104  1,000  1,000  1,000
4.1.5 ท่อต่อหลอดเลือดแดง (Arterial cannuale) 02 อันละ 4105  1,500  1,500  1,500
4.1.6 ท่อต่อหลอดเลือดดำ (venous cannuale) 02 อันละ 4106  1,700  1,700  1,700
4.1.7 ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia set) 02 ชุดละ 4107  3,400  3,400  3,400
4.1.8 อุปกรณ์ให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดทางตรง (Antegrade cardioplegia set) 02 อันละ 4108  1,100  1,100  1,100
4.1.9 อุปกรณ์ให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดย้อนทาง (Retrograde cardioplegia set) 02 อันละ 4109  3,400  3,400  3,400
4.1.10 อุปกรณ์ดูดเลือดขณะผ่าตัดหัวใจ (Cardiotomy suction) 02 อันละ 4110  800  800  800
4.1.11 อุปกรณ์ดูดเลือดจากห้องหัวใจขณะผ่าตัด (Vent) 02 อันละ 4111  700  700  700
4.1.12 อุปกรณ์ดูดแยกน้ำและสารละลายส่วนเกินในเลือด (Hemofiltrator) ชนิดสำหรับผู้ใหญ่ 02 อันละ 4112  800  800  800
4.1.13 แอ่งบรรจุเลือด (Bio probe) 02 อันละ 4113  8,200  8,200  8,200
4.1.14 ตัววัดอัตราการไหลของเลือด (Flow probe) 02 อันละ 4114  1,600  1,600  1,600
4.2.1 อุปกรณ์นำเลือดไปยังหลอดเลือดแดงผ่านทางเบี่ยง (Multiple octopus set) (ผ่าตัด On pump) 02 อันละ 4201  800  800  800
4.2.2 ที่เจาะหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic punch) (ผ่าตัด On pump) 02 อันละ 4202  1,100  1,100  1,100
4.2.3 อุปกรณ์ยึดเกาะหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ (Coronary stabillizer) (ผ่าตัด Off pump) 02 ชุดละ 4203  45,000  45,000  45,000
4.2.4 อุปกรณ์พ่นลมใส่เลือดขณะต่อหลอดเลือดโคโรนารี่ (Blower) (ผ่าตัด Off pump) 02 ชุดละ 4204  2,200  2,200  2,200
4.2.5 ท่อนำหลอดเลือดขณะต่อหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ (Coronary shurt ) (ผ่าตัด Off pump) 02 อันละ 4205  2,000  2,000  2,000
4.2.6 อุปกรณ์ยกหัวใจ (Suction cup) (ผ่าตัด Off pump) 02 ชุดละ 4206  15,000  15,000  15,000
4.3.1 สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary guiding catheter) 02 ชุด 4301  4,000  4,000  4,000
4.3.2 สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA guide wire) 02 ชุด 4302  4,000  4,000  4,000
4.3.3 สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Coronary balloon dilation catheter) 02 ชุด 4303  20,000  20,000  20,000
4.3.4 สายลวดเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด (Coronary stent) 02 ชุด 4304  35,000  35,000  35,000
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเครือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) 02 ชุด 4305  85,000  85,000  85,000
4.3.6 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Coronary stent graft) 02 ชุด 4306  80,000  80,000  80,000
4.3.7 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร (Rotational atherectomy burr catheter) 02 ชุด 4307  30,000  30,000  30,000
4.3.8 เครื่องกรอความถี่สูงเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร (Rotational atherectomy ad 02 ชุด 4308  30,000  30,000  30,000
4.3.9 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (Cutting balloon catheter) 02 ชุด 4309  30,000  30,000  30,000
403.10 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดุดลิ่มเลือด (Thrombectomy device/catheter) 02 ชุด 4310  50,000  50,000  50,000
4.3.11 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยลำแสงเลเซอร์ (Laser angioplasty catheter) 02 ชุด 4311  60,000  60,000  60,000
4.3.12 สายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกันสิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย (Distal protection device) 02 ชุด 4312  60,000  60,000  60,000
4.3.13 สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or intrac 02 ชุด 4313  40,000  40,000  40,000
4.3.14 สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary pressure wire) 02 ชุด 4314  30,000  30,000  30,000
4.3.15 สายลวอเพื่อวัดปริมาณการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary doppler flow wire) 02 ชุด 4315  30,000  30,000  30,000
4.3.16 สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Multipurpose หรือ Transit catheter) 02 ชุด 4316  20,000  20,000  20,000
4.4.1 สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic catheter) 02 ชุด 4401  4,000  4,000  4,000
CTA 1 part 02 ครั้ง 44010  12,000  12,000  12,000
4.4.2 สายสวนหลอดเลือดสำหรับการเจาะผนังระหว่างห้องหัวใจ (Mullins trnseptal catheter) 02 ชุเ 4402  4,000  4,000  4,000
4.4.3 เข็๋มสำหรับเจาะผนังห้องหัวใจบร็อคเคนโบร (Brocken brough needle) 02 ชุด 4403  8,000  8,000  8,000
4.4.4 สายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ (Swan ganz catheter) 02 ชุดละ 4404  8,000  8,000  8,000
4.4.5 สายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดมีบอลลูน (Balloon-tip catheter) 02 ชุด 4405  4,000  4,000  4,000
4.4.6 สายสวนสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด (Diagmostic guide wire) 02 ชุด 4406  500  500  500
4.4.7 สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagmostic coronary angiography catheter) 02 ชุด 4407  1,000  1,000  1,000
4.4.8 สายสวนและอุแกรณ์เพื่อการขยายสิ้นหัวใจด้วยบอลลูนธรรมดา (Valvulplasty balloon) 02 ชุด 4408  25,000  25,000  25,000
4.4.9 สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนอินนูเอ้ (Inoue balloon) 02 ชุด 4409  80,000  80,000  80,000
4.4.10 สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยเครื่องขยายก้านโลหะ (Metallic valvular dilator) 02 ชุด 4410  280,000  280,000  280,000
4.4.12 สายสวนและอุปกรณ์สำหรับปล่อยขดลวดสำหรับปิดรูรั่ว ชนิดปลดได้ (Detachable coil delivery system) 02 ชุด 4412  8,000  8,000  8,000
4.4.13 สายสวนและอุปกรณ์สำหรับปล่อยขดลวดสำหไรับปิดรูรั่ว ชนิดปากคีบ (Biotome for controlled release o 02 ชุด 4413  20,000  20,000  20,000
4.4.14 สายสวนและอุปกรณ์สำหรับปิดรูรั่วชนิดร่ม (Umbrella) 02 ชุด 4414  200,000  200,000  200,000
4.4.15 วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ปนังห้องหัวใจเอเตรียมชนิดแอมพลาสเซอร์ (Amplatzer atrial septal occlude 02 ชุด 4415  85,000  85,000  85,000
4.4.16 สายสวยและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียมชนิดแอมพลาสเช 02 ชุด 4416  19,000  19,000  19,000
4.4.17 วัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด ชนิดแอมพลาสเซอร์ (Amplatzer duct occluder) 02 ชุด 4417  35,000  35,000  35,000
4.4.18 สายสวนและอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด ชนิดแอมพลาสเซอร์ (Delivery s 02 ชุด 4418  19,000  19,000  19,000
4.4.19 ตะแกรงกรองสิ่มเลือดหลอดเลือดดำใหญ่ (IVC Interruption device) 02 ชุด 4419  4,000  4,000  4,000
4.4.20 สายสวยที่มีลูกโป่งสำหรับขยายผนังกั้นห้องหัวใจเอเตรียม (Balloon atrial septostomy catheter) 02 ชุด 4420  6,000  6,000  6,000
4.4.21 สายสวนสำหรับคล้องเกี่ยว (Snare catheter) 02 ชุด 4421  20,000  20,000  20,000
4.4.22 สายสวนสำหรับตัดชิ้นเนื้อหัวใจ (Endomyocardial biopsy) 02 ชุด 4422  20,000  20,000  20,000
4.4.23 สายสวนและอุปกรณ์สำหรับการเจาะเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardiocentesis) 02 ชุด 4423  5,000  5,000  5,000
4.4.24 สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra aortic balloon catheter) 02 ชุด 4424  28,000  28,000  28,000
ขาเทียมใต้เข่า (แบบชั่วคราว) BK 02 ข้าง    1,500  1,500  1,500
ขาเทียมใต้เข่า (แบบแกนนอก) BK 02 ข้าง    7,500  7,500  7,500
ขาเทียมระดับข้อเท้า (แบบแกนนอก) SYME 02 ข้าง    10,500  10,500  10,500
ขาเทียมระดับเข่า (แบบแกนนอก) TK 02 ข้าง    21,500  21,500  21,500
ขาเทียมเหนือเข่า (แบบชั่วคราว) AK 02 ข้าง    2,000  2,000  2,000
ขาเทียมเหนือเข่า (แบบแกนนอก) AK 02      35,000  35,000  35,000
แขนเทียมใต้ศอก (สวยงามใช้งานได้)BE 02 ข้าง    44,000  44,000  44,000
แขนเทียมเหนือศอก(สวยงามใช้งานได้)AE 02 ข้าง    45,000  45,000  45,000
เหล็กดามขา (ชนิดสั้น) Short Leg Brace 02 ข้าง    5,000  5,000  5,000
เหล็กดามขา (ชนิดยาว) Long Leg Brace 02 ข้าง    12,000  12,000  12,000
สายรัดกันเท้าตก Foot Drop Sling 02 ข้าง    150  150  150
พลาสติกกันเท้าตก 02 ข้าง    1,500  1,500  1,500
พลาสติกดาทต้นแขน Humerus fracture brace 02 ข้าง    1,000  1,000  1,000
สนับข้อเท้า ทูบีกริป 02 ตัว 8609  120  120  120
Artificial lens(เลนส์พับได้) 02   2006  6,500  6,500  6,500
Foldable intraocclar lens(เลนส์พับได้) 02   2007  3,800  3,800  3,800
Unfoldable intra lens(เลนส์แข็ง) 02   2007  1,200  1,200  1,200
ZZBSS สายคล้องแขนกันไหล่หลุด(Sh.Bobath  Sling 02 ข้าง 8601  280  280  280
สานคล้องแขนกันไหล่หลุด(Boath sling) 02 ข้าง 8601  200  200  200
อุปกรณ์ประคองข้อเข่าไม่มีแกนด้านข้าง 8 02 กล่อง 8608  500  500  500
Collor No.L  ชนิดแข็ง 02 SET 8302  415  415  415
Collor No.l  ชนิดอ่อน 02 SET 8301  329  329  329
ไม้ค้ำยันรักแร้ CRUTCHES 02 คู่ 8705  280  280  280
Double Lumen Catheter ชนิด Permanent Catheter 02 บาท 4902  8,400  8,400  8,400
อุปกรณ์พยุงข้อศอก(Elbow support)ไม่มีแกน 02 กล่อง 8604  100  100  100
เครื่องช่วยฟัง 02   2502  0  0  0
ZZHCL1เฝือกพยุงคอ(Collar)ชนิดปรับได้ แบบ 1 02 ตัว 8302  250  250  250
ZZHCL2เฝือกพยุงคอ(Collar) ชนิดแข็ง 02 ตัว 8303  200  200  200
อุปกรณ์พยุงฝ่าเท้าสำเร็จรูป 2 (heel cush 02 คู่ 8609  1,100  1,100  1,100
ZZHKS อุปกรณ์ประคองข้อเข่าแบบปรับมุมได้ 02 ตัว 8518  5,000  5,000  5,000
อุปกรณ์พยุงฝ่าเท้าชนิดสำเร็จรูป 1(Bonesp 02 คู่ 8609  1,200  1,200  1,200
อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า ชนิดหล่อพิเศษ 02 ข้าง 8610  2,000  2,000  2,000
ZZJWBเฝือกพยุงตัว (Jewett brace) 02 ตัว 8305  2,000  2,000  2,000
ZZKBอุปกรณ์พยุงข้อเข่าไม่มีแกนด้านข้าง4 02 กล่อง 8608  390  390  390
ZZKOHอุปกรณ์พยุงข้อเข่ามีแกนด้านข้าง 3 02 กล่อง 8607  1,980  1,980  1,980
ZZKOH2อุปกรณ์พยุงข้อเข่ามีแกนด้านข้าง3 02 ข้าง 8607  1,400  1,400  1,400
สนับเข่า 02      2,180  2,180  2,180
ZZKSAอุปกรณ์พยุงข้อเข่ามีแกนด้านข้าง 1 02 กล่อง 8607  900  900  900
อุปกรณ์พยุงข้อเข่าแบบไม่มีแกนด้านข้าง5 02 ตัว 8608  320  320  320
ZZKSOPอุปกรณ์พยุงข้อเข่าไม่มีแกนด้านข้าง6 02 ตัว 8608  380  380  380
อุปกรณ์พยุงฝ่าเท้าสำเร็จรูป(Long. Arch) 02      660  660  660
เฝือกพยุงเอว(Lumbar Support) 02 ตัว 8307  700  700  700
ZZLSP2เฝือกพยุงระดับเอว (Lumbosacral sopport)2 02 กล่อง 8307  800  800  800
ZZLSSPเฝือกพยุงระดับเอว(LumboSacral Support) 02 ตัว 8307  1,000  1,000  1,000
M-Sling 02      150  150  150
ZZNTLBเฝือกพยุงลำตัว (Knight taylor brace) 02 ตัว 8305  1,600  1,600  1,600
ZZOCHP แผ่นประคบร้อน-เย็น ใหญ่ 02 กล่อง    260  260  260
ZZPC ไม้เท้า 1 ปุ่ม 02 อัน 8703  190  190  190
ZZPL1 รอกเดี่ยวติดผนังแบบแขวน 02 อัน    150  150  150
ZZPL2 รอกเดี่ยวแบบตะขอเกี่ยว 02 อัน    150  150  150
ZZPL3 รอกเดี่ยวติดผนังสำหรับผู้ใช้ที่มีรน้ำหนักเบา 02 อัน    200  200  200
ZZPL4 รอกเดี่ยวติดผนังสำหรับผู้ใช้ที่มีน้ำหนักมาก 02 อัน    250  250  250
ZZPL5 รอกคู่ติดผนังสำหรับผู้ใช้ที่มีน้ำหนักเบา 02 อัน    300  300  300
ZZPL6 รอกคู่ติดผนังสำหรับผู้ใช้ที่มีน้ำหนักหนัก 02 อัน    350  350  350
ZZPLDPเฝือกพยุงคอ ชนิด 2หรือ4 ขา(Philadelphia) 02 ตัว 8304  2,300  2,300  2,300
ZZPTSอุปกรณ์พยุงข้อเข่าไม่มีแกนด้านข้าง7 02 ข้าง 8608  200  200  200
เฝือกพยุงหลัง(เฝือกรัดหน้าอ;Rib Belt) 02 ตัว    700  700  700
สนับข้อเท้าฟูทูโร ปรับแรงดึงได้ 02 กล่อง    360  360  360
ZZSCLเฝือกพยุงคอ(Collar)ชนิดอ่อน 02 ตัว 8301  250  250  250
สนับเข่าฟูทูโร เปิดสะบ้า 02 กล่อง    660  660  660
ZZSOMIเฝือกพยุงคอชนิด 4 ขา(S.O.M.I Brrace)เบิกไม่ได้ 02 ตัว 8304  1,000  1,000  1,000
เฝือกพยุงคอชนิด4ขา (S.O.M.I brace) 02 ตัว 8304  2,100  2,100  2,100
อุปกรณ์ประคองข้อมือแบบดามข้อมือซ้าย 02 กล่อง    580  580  580
โลหะ/พลาสติกดามข้อมือผู้ใหญ่ 02 กล่อง    600  600  600
ZZTC ถุงน่องรัดต้นขาและน่อง 02 กล่อง 8608  220  220  220
Tracheostomy Tube No.8 (โลหะเงิน) 02 SET 3005  1,200  1,200  1,200
Tracheostomy Tube No.7 (โลหะเงิน) 02 SET 3005  1,200  1,200  1,200
Tracheostomy Tube No.9 (โลหะเงิน) 02 SET 3005  1,200  1,200  1,200
Tracheostomy Tube No.6 (โลหะเงิน) 02 SET 3005  1,200  1,200  1,200
Tracheostomy Tube No.5 (โลหะเงิน) 02 SET 3005  1,200  1,200  1,200
Tracheostomy Tube No.4 (โลหะเงิน) 02 SET 3005  1,200  1,200  1,200
Tracheostomy (ของเด็ก)No.0 - 4 02 SET 3005  1,200  1,200  1,200
อุปกรณ์พยุงข้อศอกมีแกนด้านข้าง 02 กล่อง 8603  425  425  425
อุปกรณ์พยุงข้อศอกไม่มีแกนด้านข้าง 2 02 อัน 8604  260  260  260
อุปกรณ์พยุงข้อเข่าไม่มีแกนด้านข้าง1 02 กล่อง 8607  110  110  110
Tenckhoff catheter ชนิดตรง 02 บาท    2,800  2,800  2,800
Tenckhoff catheter ชนิดก้นหอย 02 บาท    3,700  3,700  3,700
ZZTLBเฝือกพยุงลำตัว (Taylor brace) 02 ตัว 8305  1,200  1,200  1,200
เฝือกพยุงหลัง/เฝือกกระดูกสันหลัง 02 กล่อง    700  700  700
ไม้เท้าอลูมิเนียม3ขา 3Point cane 02 อัน 8704  600  600  600
สายต่อเข้าช่องท้อง Transfer Set 02      1,918  1,918  1,918
อุปกรณ์พยุงข้อเข่าไม่มีแกนด้านข้าง 3 02 กล่อง 8608  120  120  120
อุปกรณ์ในการประคองข้อมือ 02 กล่อง 8611  70  70  70
อุปกรณ์ประคองข้อมือแบบรัดข้อมือ 02 กล่อง    250  250  250
เครื่องช่วยเดินชนิด4ขา ยกได้ (Walker) 02 อัน 8701  700  700  700
ZZTWR อุปกรณ์พยุงข้อมือ (Wrist Support) 02 กล่อง 8611  90  90  90
Long leg cast 02 ครั้ง    800  800  800
4.4.11 ขดลวดสำหรับปิดรูรั่ว (Coil) 02 ชุด 4411  5,000  5,000  5,000
4.5.1 เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว (Single chamber pacemaker) 02 ชุด 4501  50,000  50,000  50,000
4.5.10 สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Implantable cardioverter-defibrillator lead) 02 ชุด 4510  100,000  100,000  100,000
4.5.11 แผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุ้นหัวใจ (Disposable defibrillation electrode,dis 02 จุด 4511  3,000  3,000  3,000
4.5.2 เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัต (Rate responsi 02 ชุด 4502  60,000  60,000  60,000
4.5.3 เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน (Dual chamber pacemaker) 02 ชุด 4503  80,000  80,000  80,000
4.5.4 เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราากรเต้นอัตโนมัต (Dua 02 ชุด 4504  90,000  90,000  90,000
4.5.5 เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization pacemaker 02 ชุด 4505  200,000  200,000  200,000
4.5.6 เครือ่งกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Implantaber cardioverter-defibrillator lead) 02 ชุด 4506  200,000  200,000  200,000
4.5.7 สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร 02 ชุด 4507  15,000  15,000  15,000
4.5.8 สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราว 02 ชุด 4508  4,000  4,000  4,000
4.5.9 สายกระตุ้นหัวใจ้หองล่างซ้ายพร้อมอุปกรณ์การใส่ (Coronary sinus pacing lead) 02 ชุด 4509  70,000  70,000  70,000
4.6.1 สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ (Multipolar electrode catheter) 02 ชุด 4601  16,000  16,000  16,000
4.6.2 สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัะวใจเต้นผปิดจังหวะชนิดธรรมดา (Deflectaber ablation catheter) 02 ชุด 4602  28,000  28,000  28,000
4.6.3 สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก (CARTO catheter) 02 ชุด 4603  100,000  100,000  100,000
4.6.4 สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจรูปปวงบาศก์ (LASSO catheter) 02 ชุด 4604  60,000  60,000  60,000
4.6.5 สายต่อสายสวนหัวใจเพื่อรับคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (Connecting cable for multi-electrode catheter) 02 ชุด 4605  5,000  5,000  5,000
4.7.1 สายสวนนำเข้าหลอดเลือด (Introducer shrath) 02 ชุด 4701  1,000  1,000  1,000
4.7.2 อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular closure device) 02 ชุด 4702  9,000  9,000  9,000
4.7.3 ท่อนำสายหัวใจชนิด 3 รู (Triple lumen guide insertion kit) 02 ชุด 4703  59,000  59,000  59,000
4.7.4 สายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral guiding catheter) 02 ชุด 4704  7,000  7,000  7,000
4.7.5 สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral angioplasty guide wire) 02 ชุด 4705  4,000  4,000  4,000
4.8.1 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (Peripheral balloon dilatation catheter หรือ  02 ชุด 4801  20,000  20,000  20,000
4.8.2 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent) 02 ชุด 4802  50,000  50,000  50,000
4.8.3 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral stent graft) 02 ชุด 4803  100,000  100,000  100,000
4.8.4 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent grsft) 02 ชุด 4804  280,000  280,000  280,000
4.8.5 สายสวนเส้นเลือดอุดตัน แบบล้างเส้นเลือด 02 เส้น 4805  1,200  1,200  1,200
Fogaty (สิทธิ์เบิกได้) 02 เส้น 4806  1,600  1,600  1,600
4.9.1 ชุดให้สารละลายอาหารทางหลอดเลือด (Hyperalimentation) 02 ชุด 4901  300  300  300
4-D Ultrasound, diagnostic of fetal anomalies, breast biopsy 02 ครั้ง 43003  2,500  2,500  2,500
5.1.1 สายให้อาหารผ่าน่รูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) ระยะยาว 02 เส้น 5101  300  300  300
Gastrostomy tube (สิทธิ์เบิกได้) 02 เส้น 5102  300  300  300
5.1.3 ชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ป่านกล้อง(Percutaneous endoscopic gastrostomy:PEG set) 02 อัน 5103  5,400  5,400  5,400
5.1.47 สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่ลำไส้เล็ก (Nasojejunostomy,
NJ tube)
02 เส้น 5104  2,700  2,700  2,700
5.1.5 ชุดถุงให้อาหารทางสายยาง 02 ชุด 5105  200  200  200
5.2.1 ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร (Esophageal variceal band ligator) CDH 02 ชุด 5201  4,500  4,500  4,500
5.2.2 Sengstaken-blakemore tube (TRT) 02 เส้น 5202  3,500  3,500  3,500
5.3.1 อุปกรณ์ขยายท่อน้ำดี (Biliary dilator) 02 เส้น 5301  4,500  4,500  4,500
5.3.2 ท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติก (Biliary and pancreatic duct stent Plstic type) 02 อัน 5302  1,300  1,300  1,300
5.3.3 ท่อระบายน้ำดี ชนิดโลหะ (Biliary stent: Self expandable metal stent) 02 อัน 5303  20,000  20,000  20,000
5.3.4 ท่อระบายน้ำดีชนิดมีปลายเปิดทางจมูก (Naso biliary tube) 02 อัน 5304  2,200  2,200  2,200
Biliary T-tube (สิทธิ์เบิกได้) 02 เส้น 5305  400  400  400
5.4.1 แปรงเก้ลเซลล์ในท่อน้ำดีแบบมีลวดนำ (Brush cytology catheter) 02 เส้น 5401  2,700  2,700  2,700
5.5.1 เครื่องมือตัดต่อลำไล้อัตโนมัติแบบวงกลม 02 อัน 5501  14,150  14,150  14,150
5.5.2 เครื่องมือเย็บลำไส้อัตโนมัติ 02 อัน 5502  7,400  7,400  7,400
5.5.3 เครื่องมือเย็บลำไส้อัตโนมัติ แบบปรับหัวได้ 02 อัน 5503  8,000  8,000  8,000
วัสดุสิ้นเปลืองการผ่าตัดด้วยกล้อง 02 ราย 5601  18,000  18,000  18,000
5.6.2 ผนังกั้นระหว่างช่องทางเดพินหายใจและทางเดินอาหาร 02 อัน 5602  600  600  600
5.6.3 ท่อใส่เข้าท้องสำหรับฟอกเลือดแทนไต แบบชั่วคราว 02 ชุด 5603  250  250  250
5.6.6 สายต่อท่อใส่เข้าท้องแบบถาวรกับถุงน้ำยาแบบธรรมดา (Transferred set) 02 ชุด 5606  300  300  300
5.7.1 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว แบบมีเข็มขัด 02 ถุง 5701  500  500  500
Colostomy bag (สิทธิ์เบิกได้) 02 ถุง 5702  50  50  50
5.7.3 แป้นปิดรอบลำไส้ ((Colostomy flange) 02 อัน 5703  140  140  140
5.7.4 แผ่นปิดรักษาแผลเปื่อย 02 ชิ้น 5704  460  460  460
สาย U-cath (สิทธิ์เบิกได้) 02 เส้น 6001  3,700  3,700  3,700
สาย PCN (สิทธิ์เบิกได้) 02 เส้น 6002  3,700  3,700  3,700
6.0.3 สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้กับกระเพาะปัสสาวะ ผ่านทางหน้าท้อง 02 เส้น 6003  900  900  900
6.0.4 ชุดเจาะปัสสาวะทางหน้าท้อง (Trocar percutaneous cystostomy set) 02 ชุด 6004  700  700  700
6.0.5 ชุดเจาะไตเพื่อนำน้ำปัสสาวะออกจากไต (percutaneous neprostopmy set) ชุด PCN 02 ชุด 6005  3,100  3,100  3,100
6.1.1 ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer) แบบธรรม 02 ชุด 6101  900  900  900
6.1.2 ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer) ประสิทธิภาพสูง 02 ชุด 6102  1,900  1,900  1,900
6.1.3 ตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ (Hemoperfusion catridge) ชนิดผงถ่าน 02 ชุด 6103  11,000  11,000  11,000
6.1.4 ตัวกรองแบบพิเศษดูดขับสารพิษ (Hemoperfusion catridge) ชนิดเรซิน 02 ชุด 6104  25,000  25,000  25,000
สาย DJ stent (สิทธิ์เบิกได้) 02 ชุด 6201  7,200  7,200  7,200
Fascial dilatior (สิทธิ์เบิกได้) 02 ชุด 6202  700  700  700
Stone basket (สิทธิ์เบิกได้) 02 ชุด 6203  7,500  7,500  7,500
6.2.4 เข็มเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Prostatic biopsy needle) 02 ชุด 6204  1,100  1,100  1,100
V.P. shunt 02      3,000  3,000  3,000
2113 Vitrectomy set 02 ชุด 2113  9,000  9,000  9,000
SD : พิมพ์ปาก 02 อัน    3,000  3,000  3,000
RB (mental) 1-2 ซี่ : พิมพ์ปาก 02      2,500  2,500  2,500
ใส่ครอบฟันเหล็กไร้สนิม (SSC) 02 ซี่    950  950  950
Crown  :  ตรวจและพิมพ์ study cast 02      0  0  0
Bridge  :  ตรวจและพิมพ์ study cast 02      0  0  0
ฟันเทียมทั้งปาก ฐานอคริลิก, กรณี 2 ชิ้น:visit primary impression 02 ชิ้น    6,000  6,000  6,000
RPD 6 ซี่ : พิมพ์ปาก  and  tooth prep 02 ชิ้น    4,000  4,000  4,000
TP (ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิค) 1-5 ซี่ 02 ชิ้น    1,500  1,500  1,500
TP มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ซี่ : พิมพ์ปาก 02 ชิ้น    2,400  2,400  2,400
CD : Recheck 02 ชิ้น    0  0  0
RB (metal)  : recheck 02 ชิ้น    0  0  0
Crown non preeious  : final prep and impression 02 ซี่    4,000  4,000  4,000
Crown  : temporary fixation 02 ซี่    0  0  0
Bridge 2 unit  non precious : กรอและพิมพ์ 02 ยูนิต    8,000  8,000  8,000
Bridge : temporary fixation 02 ยูนิต    0  0  0
เดือยฟันชนิดเหวี่ยง  :canal prep and impression 02 ชิ้น    1,000  1,000  1,000
SD : Final impression 02 ชิ้น    0  0  0
SD : Try in BB 02 ชิ้น    0  0  0
SD : Try in teeth 02 ชิ้น    0  0  0
CD : Final impression 02 ชิ้น    0  0  0
SD : Try in BB 02 ชิ้น    0  0  0
CD : Try in teeth 02 ชิ้น    0  0  0
RPD มากกว่า 5 ซี่ : Try in BB + FW 02 ชิ้น    0  0  0
TP มากกว่า 5 ซี่ : Try in  BB 02 ชิ้น    0  0  0
TP 1-5 ซี่ : Insert 02 ชิ้น    0  0  0
RPD 1-5 ซี่ : insert 02 ชิ้น    0  0  0
RB (metal) : insert 02 ชิ้น    0  0  0
TP มากกว่า 5 ซี่ : Insert 02 ชิ้น    0  0  0
SD : Insert 02 ชิ้น    0  0  0
Crown  : permanent fixation 02 ซี่    0  0  0
Permanent  fixation 02 ยูนิต    0  0  0
เดือยฟันสำเร็จรูป : Fixation 02 ราก    1,500  1,500  1,500
เดือยฟันชนิดเหวี่ยง  : fixation 02 ราก    0  0  0
Crown Gold : final prep and impression 02 ซี่    8,000  8,000  8,000
Bridge 3 unit  non precious : กรอและพิมพ์ 02 unit    12,000  12,000  12,000
ZZCT1 ไม้ค้ำยัน 02 คู่ 8705  350  350  350
ZZWK เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา 02 อัน 8701  700  700  700
เสริมรองเท้า