เข้าสู่ระบบ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 7 ชั้น)


อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 7 ชั้น)
ชั้น 1
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ศูนย์เปล ER)              1601
   ห้องบัตร ER NO.1      1606
   ห้องทำแผล NO.4                                         1610, 1625
   ห้องฉีดยา/ศูนย์ Admit NO.4                              1632
   เภสัชสนเทศ/บริบาลเภสัชกรรม                              1603, 1604
   ศูนย์ REFER/EMS. NO.7-8                           1607, 1669
   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER) NO.2 1611, 1666, 1637
   หัวหน้างานอุบัติเหตุ  1612
   เคาน์เตอร์คัดกรอง ER 1621
   คลินิกกัญชา  1630

 

ชั้น 2
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   เคาน์เตอร์ห้องผ่าตัด                                      1644
   ในห้องผ่าตัด                                      1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659
   ห้องทำงานผ่าตัด                                      1660, 1661
   งานวิสัญญี/ดมยา  1638, 1639

 

ชั้น 3
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ICU ผู้ใหญ่                                                  1682, 1683
   ICU ศัลยกรรมประสาท     1688
   ห้องส่องกระเพาะ                                             1673

 

ชั้น 4
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ศัลยกรรมชาย 1                                            1701, 1702, 1703
   ศัลยกรรมชาย 2                                            1709, 1710

 

ชั้น 5
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   อายุรกรรมหญิง 1 (อญ.1)                                    1731, 1732, 1733, 1734
   อายุรกรรมชาย 1 (อช.1)                                      1721, 1722, 1723

 

ชั้น 6
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   พิเศษ 2 ชั้น 6                                             1195, 1740, 1741, 1743

 

ชั้น 7
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   พิเศษ 2 ชั้น 7                                              1197, 1776, 1777, 1778, 1779

 

 

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP